I TV4-programmet Nyhetsmorgon i går (söndag 19 aug) handlade en av programpunkterna om hur blodets pH-värde påverkar vår hälsa, där pseudovetenskapliga påståenden och rent av hälsofarliga råd fick stå oemotsagda.

En av gästerna i studion var Sara Karlsson, VD för pH-balans AB. Hon påstår bland annat i samtalet att ett sunt pH i blodet bör vara 7.46, och jämför ett “surt blod” med “försurade sjöar” (vilket programledaren upprepar). I själva verket ligger ett friskt pH-värde för människor på mellan 7.38 och 7.42. Vid värden över 7.45 riskerar man symptom som kan kräva läkarbehandling.

bild: Edward Stevens

Den okritiska attityden från programledarens sida är begriplig utifrån programmets karaktär, men att inte ställa en enda fråga med hänvisning till fakta gör att publiken förvillas att tro att det som påstås är vedertagen vetenskap. Redaktionen räddas inte heller av att ha kallat in en oberoende expert till samtalet. Istället ger man utrymme åt Ragnar Rylander, en ifrågasatt forskare som istället för att stå för den vetenskapliga konsensusuppfattningen i frågan påstår att migrän och ledvärk kan botas genom att balansera pH-värdet i blodet.

Detta är inte första gången Nyhetsmorgon tabbar sig i researchen och väljer en spännande story framför en korrekt redogörelse. De har tidigare rapporterat okritiskt om currykryss från Harmoni-Expo, haft gäster som marknadsfört raw food med påståenden om att kokosvatten är välgörande “elektriskt vatten” och “experter” som oemotsagt hävdat att andning genom munnen orsakar tarmbesvär.

Gällande företaget pH-balans finns också flera märkliga påståenden på deras hemsida. Huvudbudskapet är att nästan alla människor är försurade bl.a. för att dricksvatten och odlad mat försurats under årtionden. Denna obalans i kroppens pH har gett upphov till en lång rad sjukdomar som kan behandlas genom att äta kalk och därmed återställa balansen, som kalkning av sura sjöar. Men det är inte bara vatten och mat som orsakar försurade kroppar:

inre stress (oro e dyl), sur luft (svaveldioxider som går över i svavelsyra inne i oss), sur och inreförsurande ”mat”, överdos av proteiner – aminoSYROR, överdos av fett – fettSYROR, sura vätskeintag (kaffe, svart te, kakao, öl, vin, sprit, läsk osv), socker (syreslukande, försurande och ålderdomsframkallande), kostcirklar (helt försurande), ”idrott” (mjölkSYRAförsurande), motinerande, tallriksmetoder, inomhusgym, matpyramider, bantningstrix osv basslukande/syrabildande åtgärder.

Till och med tankar kan öka surhetsgraden:

Tänk på att psykologiska tankar (förut/sedan,) också försurar dig och stör den elektromagnetiska ordningen

Detta har allvarliga konsekvenser för vår hälsa, och denna obalans ”skapar då olika typer av påhittade märkvärdiga börsnoterade ’sjukdomar'”, nämligen:

mycket/lite magsyra, urinläckage, nedsatt syn, magsår, hjärtarytmi, muskelvärk, huvudvärk, fett blod, högt/lågt blodtryck, Sjögrens syndrom, sköldkörtelproblem, skakningar, benkramper, njursvikt, höga levervärden, diabetes 2, acidos, förlossningskramper, irritabilitet, sinnesobalans, morgonstelhet, grå ögonvitor, dålig nagel-, ben- och broskstandard, lossnande hår, förkylningsmottaglighet, foglossning, ödem, mjölkstockning, allergisk astma, vätskefyllda extremiteter, hormonobalans, ojämnt/SURT humör, artrit, artros, benskörhet, allergier, migrän, polyper, epilepsier, vaccinationsskador, medicinskador, operationsskador, tics, eksem, mjäll, öronvaxövernog, morgonskräp i ögonen, barnlöshet, njurhugg

Företaget kan dock erbjuda hjälp:

Alla försurade människor – speciellt västerlänningar – skulle inutikalkas! Resultatet skulle på kort tid bli en halvering av all värk, stelhet, allergisk astma, karies, migräner, myalgier, ledbesvär, hudproblem, humörsvängningar, benskörhet osv. För ett par till tre kronor om dagen!

I deras webbshop kan man köpa lackmustest och kalk i rikliga mängder (även för djur!), hela 8 kg för 1600 kronor. Man kan även köpa öronljus där.

Kalk

En besynnerlig behandlingsmetod är ”oljetuggning” där man ska göra tuggrörelser med olja i munnen cirka en timma per dag vilket enligt dem ska hjälpa mot:

blodsjukdomar, tandlossning, missfärgade tänder, ledvärk, förgiftningar av fabriksmediciner, huvudvärk, flu, bronkitis, tandvärk, blodpropp, tarmproblem, njurproblem, kvinnosjukdomar, hjärnhinneinflammation, tumörer, nervsjukdomar, lung- och leversjukdomar, epidemisk sömnsjuka, störd nattsömn, morgontrötthet m fl.

”Tumörer” är fetstilat i originalet vilket är extra oroväckande eftersom många med cancer är desperata och prövar på vad som helst. Långa listor med sjukdomar – både specifika och i grupp – är för övrigt ett återkommande drag hos (oprofessionella) kvacksalvare.

I det märkligaste dokumentet på deras hemsida listar de upp ”andliga” orsaker till fysiska sjukdomar som ibland verkar vara enkla asssociationer. Här är några exempel:

  • Bråck – Kvaddade relationer. Påfrestning och bördor. Kränkt. (Lev inte i förut!).
  • Diabetes (sockersjuka) – Kontroll över andra. Ingen sötma (”socker”) i livet. (Gläds i s f att sörja!).
  • Diarré – Avvisande. Att fly undan. Tiden ”rinner” iväg. Att leva i sedan. (Lev i NU!).
  • Dålig andedräkt – Ilska och hämnd samt med ”vänners” hjälp få stöd för sådana tankar. Pratar skit.

Vad gäller inslaget i Nyhetsmorgon kräver Vetenskap och Folkbildning att TV4 så snart som möjligt tydliggör den vetenskapliga uppfattningen i frågan om kroppens pH-värde. Nyhetsmorgons redaktion bör i fortsättningen tänka igenom vilka gäster de bjuder in, speciellt när dessa för fram skadlig pseudovetenskap utan kritik.