post id: 4857
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4857
  
Aktuellt

Ny arbetsgrupp!

Kära skeptiker

Jag heter Veronica Gardell och jag är samordnare för föreningens arbetsgrupper. Kontakta mig om du vill engagera dig! Just nu söker vi individer som vill ingå i en grupp som är inriktad på PR och media. I den gruppen kommer vi att samla information om PR och skriva tex debattartiklar och pressmeddelanden tillsammans så att allmänheten ser att vi finns. Vi söker personer med kompetens inom PR och media men även individer som helt enkelt gillar att skriva och samla information. Du är varmt välkommen att höra av dig om du är sugen på att göra en insats!

Den medlem som är intresserad av att ingå i arbetsgruppen kan kontakta mig på v.gardell@vof.se för vidare information och kallelse till ett första möte. Vi kommer att hålla möten i mindre grupper över skype och/eller ansikte mot ansikte om möjligheten finns. Det kommer att bli förbannat roligt och spännande så tveka inte. Hör av dig!

Veronica Gardell

Vetenskap och Folkbildning