post id: 31690
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31690
  
presslink

Nerikes Allehanda, 17 mars 2023

Klimatförnekarna plockar körsbär (debatt)

Utdrag: “Genom att fokusera på körsbären missar man lätt hela bilden och det är hela poängen. Anders Nilsson VoF Örebro medlem i föreningen Vetenskap och Folkbildning Upplevelsen av verkligheten och hur det faktiskt förhåller sig kan skilja sig åt.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning