post id: 9563
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9563
 
Aktuellt

Nedläggning av Medelhavsinstituten -ett ogenomtänkt beslut

medelhavsinstitutet

Bild lånad från Svenska Institutet i Athens Facebooksida

Regeringen har idag beslutat att avsluta finansieringen till, och därmed i praktiken lägga ned, de svenska Medelhavsinstituten. Instituten har sedan länge fungerat som centrum för svensk forskning inom medelhavsområdet, och samlat studenter och forskare inom såväl humaniora, språk, konst och arkitektur. De har också gett tvärvetenskapliga kurser. Regeringens  beslut om minskade anslag innebär i princip slutet för svensk medelhavsarkeologi. Att beslutet har kommit abrupt och helt utan föregående diskussion gör inte saken bättre.

Martin Rundkvist är forskare inom arkeologi och före detta ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Han kommenterar nedläggningen såhär:

Att strypa statsfinansieringen för Medelhavsinstituten vore som att lägga ner Drottningholms slott och sälja koppartaken. Instituten tillhör det offentliga Sveriges starkaste internationella varumärken. De alstrar varje år en enorm kulturell, vetenskaplig och diplomatisk avkastning på en i sammanhanget mycket liten investering.

Martin Rundkvist menar också att instituten i vilket fall kommer behöva startas om, vilket skulle innebära stora kostnader helt i onödan.

För personer som vill värna vetenskapen kan det visserligen ses som positivt att regeringen nu ämnar satsa på ett naturvetenskapligt centrum i Lund. I dagsläget vet vi dock inte mycket om det planerade centrumet, vilket gör att det känns tveksamt att bygga det till priset av den totala nedläggningen av andra forskningsfält utan att ens ha utrett saken först. Ett sådant förfarande tyder på ett förakt för bildning och oförståelse inför värdena av viss typ av forskning.

 

Christine Öberg

 

 

7 responses to “Nedläggning av Medelhavsinstituten -ett ogenomtänkt beslut

 1. Upplys mig som aldrig har hört talats om dessa institut tidigare – vad har dessa institut bidragit med för kunskap genom åren och vilken potentiell kunskap är det som vi nu går miste om?

  1. Utöver arkeologisk forskning i och kring värdlandet så huserar institutet tvärvetenskapliga forskningsgrupper, exempelvis en kurs i vattenförvaltning som jag deltog i som master-student där vi rapporterade om hur miljölagstiftningen kringskars pga korruption och besparingspacket som tvingade staten att lägga sig platt för en oreglerad industri.

   Utan institutet är det svårt att se hur Sverige kunnat bedriva liknande forskningsprojekt i Grekland givet det osäkra ekonomiska, politiska och parlamentariska läge som råder och var särskilt känsligt när vi vistades där under finanskrisen. Vi hade tillgång till institutets breda kontaktnät.

   Att lägga ned institutet kommer skada Sveriges internationella forskarnätverk långt utöver vad som endast angår humaniora, arkeologer och historiker.

   1. OK, tack för info!

    Låter som en onödig nedskärning för den lilla (sett till hela stadsbudgeten) penningen man sparar in.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning