Gästinlägg av Johanna Mannung

Amningshjälpen är en ideell organisation som arbetar med amningsfrågor på flera nivåer. Centralt i verksamheten är ett system med hjälpmammor, dit ammande kvinnor kan ringa för att få hjälp med amningsfrågor. Till Amningshjälpens hjälpmammor hänvisar bland annat 1177.se, Vårdguiden och broschyrer som delas ut på sjukhusens BB-avdelningar. Amningshjälpen har också en välläst blogg, Amningsbloggen, som även till viss del fungerar som vidareutbildning för föreningens många hjälpmammor.

Amningsrådgivning är oerhört viktig verksamhet. Amning är betydligt svårare än vad en kan tänka sig som oinvigd och samtidigt är det helt livsavgörande att en nyfödd bebis får tillräckligt med mat. Mycket av Amningshjälpens verksamhet är också så vitt jag kan bedöma väldigt bra. Många kvinnor vittnar om att hjälpmammorna gett dem råd och stöd de verkligen uppskattat. Tyvärr har däremot innehållet på Amningshjälpens blogg bitvis varit väldigt problematiskt, exempelvis överdrifter kring amningens skyddseffekt mot bröstcancer [1] i kombination med att mammografi (screeening mot bröstcancer) beskrevs framkalla “Auschwitz-känslor”. Amningens säkerhet som preventivmedel har också överdrivits [2]. Amningsbloggen har nyligen bytt huvudansvarig och tyvärr verkar detta byte inte vara ett steg i rätt riktning.

Den nya ansvariga för bloggen, Julia Ilke, hänvisar i sitt första inlägg till sin privata blogg, Naturligt visare. Ilkes blogg är oroväckande läsning. Hon berättar bland annat att hon är vad hon själv kallar för ”vaccinationssvikare” och uppmanar föräldrar till att inte följa det allmänna vaccinationsprogrammet. Hennes argument är fyllda med faktafel [3] och hon hänvisar bland annat till den ökända sajten http://vaccin.me/. Eftersom amning är länkat till immunförsvaret och Julia visar en tydlig övertro på att amning till någon del kan ersätta vaccinationer är detta mycket allvarligt för någon som ska företräda Amningshjälpen.

Vidare varnar Ilke för att välling är förgiftad med bly. Hon glömmer en liten detalj – bröstmjölk innehåller ofta betydligt mer bly än välling enligt Livsmedelsverkets tester. I ett annat inlägg går hon ut och varnar för de D-vitamindroppar som barnavårdscentralerna delar ut för att undvika d-vitaminbrist hos barn. Även här uteblir informationen om att Livsmedelsverket anser att dropparna är säkra.

Annat läser jag med stor förundran. Bland annat anser hon att barn inte ska äta mat innan de fått tänder, eftersom mixer är ett modernt och onaturligt påfund och barn därför ska få mat som hen “med hjälp av sina tänder, sina egna eller en vuxens händer kan fördela i lagom stora bitar”. Att vuxna i alla tider tuggat maten åt sina barn verkar hon helt ha missat. Sen påstår hon att barn “ratar grönsaker eftersom det finns naturliga växtgifter i dem som barnet inte kan bryta ned.”

Sammantaget är Ilkes blogg ett hopkok av felaktigheter och konspirationsteorier där barnmatsföretag, livsmedelsverket med flera undanhåller information och avsiktligt sprider information som gör oss sjukare. Det är inte en bra grund för att ansvara för något så viktigt som Amningsbloggen. På Amningsbloggen har hon redan hunnit med att deklarera att “vetemjöl knappast kan räknas som bra för varken för vuxna eller barn” och därför avråder hon ifrån alla former av välling och gröt.

Rent generellt tycker jag inte att sjukvården bör hänvisa till en ideell organisation för rådgivning, just eftersom den här typen av problem så lätt uppstår. Att informationen från 1177, sjukvården och sjukhusen inte heller är tydlig med att det är en ideell organisation, som exempelvis inte står under Socialstyrelsens tillsyn är extra problematiskt. Men om sjukvården ändå vill fortsätta hänvisa Amningshjälpen bör ett minimikrav vara att föreningen inte är otydlig kring det allmänna vaccinationsprogrammet.

Sen kan jag också undra om Amningshjälpen verkligen har råd med Amningsbloggen. Amningshjälpen är en viktig organisation med bra rykte och bitvis fantastisk verksamhet. När Amningsbloggen blir så tvivelaktig som den blir när den leds av någon med Ilkes inställning äventyras föreningens rykte och verksamhet. Jag tycker att amningsfrågan är för viktig för det.

—-

Tillägg: Amningsbloggen är en av huvudrubrikerna på http://www.amningshjalpen.se Enligt http://amningsbloggen.blogspot.se/2013/02/efterlysning-2-bloggare.html är uppgiften som huvudbloggare en 10%ig anställning på Amningshjälpen.

[1] Inlägget beskriver en stor studie publicerad i The Lancet som jämförde 50 000 kvinnor med bröstcancer med 97 000 kontroller. En förlossning var förknippad med 7% mindre risk för bröstcancer och varje år av amning var förknippat med 4.3% lägre risk för bröstcancer. Att sänka risken för bröstcancer med över 50% byggde alltså på en kombination av fler förlossningar och långa amningsperioder efter varje förlossning. Att minska risken med bröstcancer med över 50% med hjälp av enbart amning skulle kräva väsentligt längre amningsperioder (kring 6 år per barn för kvinnor som föder två barn) och det är tveksamt om det går att dra slutsatsen att den typen av väldigt långa amningsperioder verkligen skulle få en sådan effekt.

[2] För att amning ska vara relativt säkert krävs helamning, barn under 6 månader och utebliven mens. Under dessa förutsättningar är metoden relativt säker, men Amningshjälpen förespråkar helamning längre än 6 månader och har flera gånger utelämnat kravet på barn under 6 månader, helamning och utebliven mens.

[3] Dr Cecilia och Dr Lina är en blogg av två barnläkare som så vitt jag kan bedöma är väldigt bra. Dr Cecilia skriver om vaccinationer bland annat här, här och här.