post id: 11065
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11065
  
Aktuellt

March for Science – en manifestation för vetenskapen.

Lördagen den 22 april samlas i år människor runt om i världen till en March for Science. Här i Sverige är det planerat med manifestationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Även i flera Norska städer och i Danmark kommer olika aktiviteter att finnas. Sammantaget väntas hundratusentals människor i mer än 400 städer visa sitt stöd för vetenskapen.

Initiativet till manifestationen kommer från USA, där forskare och allmänhet bestämde sig för att manifestera den 22 april, på Earth Day, för att stå upp för vetenskapens värde och för att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället. Här ingår också att slå vakt om forskningens politiska oberoende och att motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Vi står bakom March for Science och de tre huvudprinciperna bakom manifestationen.

March for science handlar om kärlek till vetenskapen. Om att vetenskap har en viktig och självklar roll I vårt samhälle. Om att vetenskap och kunskap är en rättighet. Därför var det självklart för oss att stödja March for Science.

Eva Daskalaki
ledamot i Vetenskap och Folkbildning

En särskild poäng är att vetenskapen inte känner några gränser, att den bygger på mångfald och öppenhet, och berör alla människor.

Men det är viktigt att komma ihåg att det är en manifestation för vetenskap och inte en demonstration mot vissa makthavare.

Cissi Askwall
generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet

I Stockholm avgår March for Science från Mariatorget på Södermalm klockan 12. Den följer sedan mindre gator via Mosebacke och Folkungagatan, fram till målet Medborgarplatsen. Här följer ett scenprogram med forskare, artister och företrädare för olika delar av samhället.

Ett trettiotal organisationer är engagerade i manifestationen i Stockholm, bland andra Vetenskap och Folkbildning (VoF) samt Kungl. Vetenskapsakademien.

Det är en självklarhet att stå upp för vetenskap och fakta, och säga nej till fördomar och osanningar. Därför stödjer vi March for Science

Göran K. Hansson
ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien

De som vill stödja manifestationen kan göra det på flera sätt. Det enklaste är att medverka genom att gå på manifestationen den 22 april. Vill man vara mer aktiv så kan man sprida information, vara volontär den 22 april, bidra med pengar eller annat som behövs.

March for Science Sverige (dekal)Vi hoppas att manifestationen blir startpunkten för ett pågående samtal om hur synen på forskningens roll i samhället och hur forskningsbaserad kunskap kan stärkas.

Läs mer på manifestationens svenska och internationella webbplatser:
https://www.marchforscience.se
https://www.marchforscience.com

De svenska manifestationernas sidor på Facebook:
March for Science Stockholm
March for Science Göteborg
March for Science Uppsala

 

Vetenskap och Folkbildning