post id: 6947
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=6947
  
Aktuellt, Almedalen

Måndag i Almedalen

Från och med idag kommer VoF:s två representanter på Almedalsveckan i Visby att rapportera från evenemang med vetenskaplig eller skeptisk relevans. Har ni bloggläsare idéer på vilka evenemang vi bör närvara på (hela schemat finns sökbart här) så skriv gärna i kommentarerna, på Twitter (SwedishSkeptics) eller på vår facebook-sida!

Denna vår första dag inleddes med en intressant konversation med Tandvårdskadeförbundet. De hade ett “seminarium” (med vad vi räknade till fyra deltagare allt som allt) om amalgamförgiftning som orsak till kroniska svettningar, något man hävdar att skolmedicinen, läkare och tandläkare mörkar. Andra besvär lär enligt förbundet inkludera metallsmak, ångest, självmordstankar, muskelryckningar och värk. Enligt förbundet är det dessutom inte bara amalgamplomber med kvicksilver, utan även silver, guld, titan och plast som kan orsaka besvär. Förbundet menar att 400.000 personer kan vara drabbade, bara i Sverige.

Även ett längre överfullt seminarium om antibiotikaresistens besöktes, arrangerat av Dagens Medicin. Flera deltagare efterlyste helt andra behandlingsformer, då resistensutveckling är en ofrånkomlig konsekvens av det naturliga urvalet. Vi kommer således aldrig att bli kvitt problemet, bara förhoppningsvis i bästa fall hålla jämna steg. Andra behandlingsstrategier kan inkludera exempelvis bakterietransplantationer, vilket visat sig fungera väl i många fall. Det spekulerades även utifrån experiment på möss om huruvida antibiotika även kunde påverka de “goda” bakterierna negativt och exempelvis ge övervikt.

Ett seminarium med Västsvenska arenan tog upp kulturens, humaniorans och religionens roll för hälsa och sjukdom. Tacksamt nog påpekades att den s.k. Mozarteffekten inte finns utan istället gäller den musik man gillar själv.

Dagen avslutades med ett mingel hos Upphandling24, där det bjöds på biodynamiskt vin.

Vetenskap och Folkbildning