post id: 7552
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=7552
  
Aktuellt, Medlemsnytt

Möt Linda Strand Lundberg – vår nya ordförande

På årsmötet den 22 mars valdes Linda Strand Lundberg till Vetenskap och Folkbildnings nya ordförande. Hon blir den sjunde ordföranden i VoFs historia, och den första kvinnan på posten.

Linda, vem är du, och varför är du engagerad i VoF?OrdförandeLinda

Jag är den där personen som alltid tycks fråga ”Är du verkligen säker på att det förhåller sig på det viset? Kan det inte vara så här i stället?” Jag är otroligt nyfiken och vill alltid veta mer, vare sig det handlar om hur andra människor tänker eller märkliga fakta om verklighetens beskaffenhet. Genom mitt arbete som utbildningshandläggare på Karlstads universitet har jag ständig tillgång till information om olika utbildningar i Sverige och det har hänt både en och två gånger att min nyfikenhet gjort att jag hoppat på någon spännande kurs. Jag tror att det var i samband med en av dessa utbildningar jag första gången hörde uttrycket ”Vetenskaplig skepticism”. När jag googlade begreppet hamnade jag på VoFs hemsida. Väl där föll många pusselbitar på plats, samtidigt som jag fick insikt i pseudovetenskaper och konspirationsteorier jag tidigare inte hört talas om. Sedan jag väl blivit medlem var det omöjligt att inte bli mer engagerad. Att vara aktiv inom vetenskaplig skepticism har rent privat kommit att bli en bättre skola än alla universitetskurser jag läst. Samtidigt vill jag tro att vi kan bidra med mycket för enskilda människor och för samhället. Kan VoF få en enda person att dra öronen åt sig när hen hör antivaccinationspropaganda och i stället välja att ta del av seriösa vetenskapliga rön så är det värt allt!

Vad är VoFs uppgift i samhället? 

Det enkla svaret är att vår uppgift är att sprida kunskap om ett vetenskapligt förhållningssätt och att motarbeta pseudovetenskap i alla dess former. Vårt mål borde vara att kunna avskaffa oss själva. I dagens samhälle där information och desinformation sprids blixtsnabbt via sociala medier anser jag att vår uppgift är att finnas där och bemöta felaktigheter. Att vi utser Årets folkbildare respektive Förvillare, ordnar seminarier och deltar i debatter är bra – men vi måste även nå ut till de grupper som aldrig tar del av detta. Engagerade medlemmar som tar diskussionerna på Twitter, Facebook och i fikarummet är föreningens största tillgång! Jag vill också att vår hemsida är den naturliga startpunkten för människor som söker lättbegriplig information om forskningskonsensus i för oss relevanta frågor.

Finns det konkreta saker på nationell nivå som VoF påverkar eller skulle kunna påverka? 

Jag anser givetvis att alla medlemmar ska engagera sig i de frågor de själva tycker är de viktigaste. Jag vet att många är intresserade av klimatfrågor medan andra ser det som mer spännande att debattera mot personer som anser sig ha kontakt med sina döda förfäder.  Personligen tycker jag att de viktigaste frågorna för oss just nu är att värna om alla människor som riskerar liv och hälsa på grund av kvacksalverier. Det kan röra sig om personer som använder homeopatiska medel mot riktiga sjukdomar eller ordineras kristallhealing när de egentligen skulle behöva genomgå magnetröntgen. Eftersom patientsäkerhetslagen är så urholkad är det idag fritt fram för vem som helst att påstå sig kunna bota en mängd sjukdomar, trots att de saknar legitimation. Exempelvis omfattas inga psykiatriska diagnoser av lagen. En person som inte har ens grundläggande kunskaper i psykologi kan alltså få för sig att behandla personer med självmordstankar – och komma undan med det! Eftersom det i dessa fall rör sig om såväl attityder hos människor som rent politiska frågor ser jag gärna att vi inom VoF väcker debatt. Insändare och debattartiklar är en väg att gå. Att skriva till riksdagsledamöter kan vara en annan. Men, som jag sa tidigare, vår mest värdefulla tillgång är medlemmarna. En Facebookstatus eller ett samtal med en vän är ibland allt som krävs för att väcka intresse kring de viktiga frågorna. Jag är övertygad om att vi kan påverka såväl rådande attityder som i förlängningen lagstiftningen. Hade jag inte trott det hade jag ju lika gärna kunnat strunta i att vara aktiv i Vetenskap och Folkbildning.

2 responses to “Möt Linda Strand Lundberg – vår nya ordförande

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning