post id: 4759
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4759
  
Aktuellt

Krönika i Norrländska Socialdemokraten

Idag har Patrik Boström, kulturredaktör på Norrländska Socialdemokraten, skrivit en krönika som uttalar sig positivt om VoF. Rubriken är “Waldorfpedagogiken är också en religiös skola”. Krönikan verkar vara inspirerad av det reportage om VoF som nyligen publicerats i tidskriften Filter.

Vetenskap och Folkbildning