post id: 12373
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12373
  
Aktuellt

Klargörande vad gäller “Årets folkbildare”

En grupp ungdomar i Rinkeby arrangerade slutet av februari ett event de kallade ”Förortsgalan 2019”. Under eventet delades ett dussintal utmärkelser ut, bland annat ett som de kallade “Årets folkbildare”. Detta fick nyligen större spridning eftersom Stockholmdirekt.se publicerade en intervju med pristagaren.

Vetenskap och Folkbildning har ingenting med ovanstående utmärkelse att göra. Årets folkbildare för 2019 kommer som vanligt att offentliggöras i slutet av året.

Vetenskap och Folkbildning