post id: 12947
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12947
 
Aktuellt

Kallelse till årsmöte

Kallelse till Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2020 har gått ut både via mejl till e-medlemmar och via post till övriga. Nytt för i år är som tidigare meddelats att årsmötet sker helt online, lördagen 30 maj.

Obligatorisk anmälan
Nytt är också att det av praktiska skäl är obligatoriskt att anmäla sig, senast 25 maj. Detta bland annat för att vi ska kunna kontrollera att de anmäldas medlemsstatus och förbereda röstlängden. Full kallelse och annan information går att hitta här

Styrelsen

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.