post id: 12947
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12947
  
Aktuellt

Kallelse till årsmöte

Kallelse till Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2020 har gått ut både via mejl till e-medlemmar och via post till övriga. Nytt för i år är som tidigare meddelats att årsmötet sker helt online, lördagen 30 maj.

Obligatorisk anmälan
Nytt är också att det av praktiska skäl är obligatoriskt att anmäla sig, senast 25 maj. Detta bland annat för att vi ska kunna kontrollera att de anmäldas medlemsstatus och förbereda röstlängden. Full kallelse och annan information går att hitta här

Styrelsen

Vetenskap och Folkbildning