Årsmöteshandlingar:
Denna kallelse i pdf-format
Verksamhetsberättelse 2019
Program och bilagor
Årsbokslut 2019
Revisionsberättelse 2020

Kallelse
Medlemmarna i Vetenskap och Folkbildning kallas till årsmöte lördagen den 30 maj 2020 kl.10.30. Observera att en del förberedelser krävs i förväg, så var vänlig läs igenom nedanstående kallelse noggrant redan nu.

På grund av den pågående COVID-19-pandemin kommer detta årsmöte att genomföras online. Själva årsmötesförhandlingarna sker via kommunikationsverktyget Zoom och följs av ett antal föredrag via Twitch, som är ett annat verktyg. Både Zoom och Twitch är lätta att använda, detaljerade instruktioner och lösenord skickas ut till anmälda senast 28 maj.

Obligatorisk anmälan

För att säkerställa att den som ansluter till det digitala årsmötet är medlem i föreningen så ber vi er som vill närvara på årsmötesförhandlingarna att föranmäla senast 25 maj via Föreningshuset (http://forening.foreningshuset.se/vof/loggain) och klicka på fliken “Evenemang”

(Den som saknar lösenord hos Föreningshuset kan skapa ett nytt genom gå till och klicka på “Inget lösenord”, så skickas ett nytt via e-post. För frågor av teknisk natur v v kontakta >kansli@vof.se)

Instruktioner och lösenord för att ansluta till årsmötesförhandlingarna via Zoom skickas ut till anmälda medlemmar senast 28 maj. Alla uppmanas att delta i den s k FSAF-aktiviteten på kvällen 29 maj för att lösa eventuella tekniska problem (se Program och bilagor).

Efter årsmötesförhandlingarna finns möjlighet att delta i ytterligare aktiviteter som består av en presentation av Årets folkbildare 2019 samt föredrag av Dan Larhammar samt Arne Jarrick. Dessa aktiviteter kräver ingen föranmälan utan visas via Twitch på denna länk: https://www.twitch.tv/vof_online. Frågor till föredragshållarna ställs på https://sli.do/vof.

Detta är ett nytt sätt att hålla årsmöte för oss i Vetenskap och Folkbildning och vi hoppas att vi trots de ovanliga omständigheterna får ett givande årsmöte!

Varmt välkomna!

Vetenskap och Folkbildnings styrelse
genom Pontus Böckman, ordförande

Vetenskap och Folkbildning