post id: 4771
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4771
  
Aktuellt

Julkalendern – lucka 9

Med hjälp av rikard öppnar jag dagens lucka:

Den 6 december expanderade en stor magnetisk lystråd på solen och blev längre än 700 000 km – en solradie. Istället för att kollapsa på ytan i en stor explosion som de normalt gör bröts denna itu och slungades ut i rymden, dock inte åt vårt håll som tur var. Jordens radie är i sammanhanget mindre än en procent av solens radie och därmed storleken på denna tingest.

Jul i Vintergatan.

Vetenskap och Folkbildning