post id: 4771
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4771
 
Aktuellt

Julkalendern – lucka 9

Med hjälp av rikard öppnar jag dagens lucka:

Den 6 december expanderade en stor magnetisk lystråd på solen och blev längre än 700 000 km – en solradie. Istället för att kollapsa på ytan i en stor explosion som de normalt gör bröts denna itu och slungades ut i rymden, dock inte åt vårt håll som tur var. Jordens radie är i sammanhanget mindre än en procent av solens radie och därmed storleken på denna tingest.

Jul i Vintergatan.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.