post id: 4764
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4764
  
Aktuellt

Julkalendern – lucka 5

Idag är det åter min tur att öppna dagens lucka:

Proteinet SHH, eller Sonic hedgehog homolog som är dess fullständiga namn, spelar en stor roll i däggdjurens embryonala utveckling där det påverkar hur extremiteterna, hjärnan, tänderna m.m. formas, samt guidar axonernas utveckling.

Hedgehog-gruppen av gener upptäcktes 1978, då mutationer av dessa gener gav bananflugeembryon ett igelkottaktigt utseende pga utstående prickar. 1993 upptäcktes det att även däggdjur hade tre varianter av denna gen och dessa döptes efter igelkottsarter till desert hedgehog, Indian hedgehog samt den mytologiska Sonic hedgehog.

2009 upptäcktes en inhibitor (hämmare) av SHH som sonika döptes till Robotnikinin efter Sonic the Hedgehogs antagonist Dr. Ivo “Eggman” Robotnik.

Utslagen inhibitor.

Vetenskap och Folkbildning