post id: 4764
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4764
 
Aktuellt

Julkalendern – lucka 5

Idag är det åter min tur att öppna dagens lucka:

Proteinet SHH, eller Sonic hedgehog homolog som är dess fullständiga namn, spelar en stor roll i däggdjurens embryonala utveckling där det påverkar hur extremiteterna, hjärnan, tänderna m.m. formas, samt guidar axonernas utveckling.

Hedgehog-gruppen av gener upptäcktes 1978, då mutationer av dessa gener gav bananflugeembryon ett igelkottaktigt utseende pga utstående prickar. 1993 upptäcktes det att även däggdjur hade tre varianter av denna gen och dessa döptes efter igelkottsarter till desert hedgehog, Indian hedgehog samt den mytologiska Sonic hedgehog.

2009 upptäcktes en inhibitor (hämmare) av SHH som sonika döptes till Robotnikinin efter Sonic the Hedgehogs antagonist Dr. Ivo ”Eggman” Robotnik.

Utslagen inhibitor.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.