post id: 4782
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4782
  
Aktuellt

Julkalendern – lucka 21

Ännu en gång öppnar Hexmaster luckan:

Bild

Ales stenar är en skeppssättning från järnåldern i södra Skåne. Det är också föremål för allehanda pseudovetenskapliga och religiösa aktiviteter. Den mest kända bedrivs av Bob Lind som hävdar att den är en solkalender från bronsåldern. Mindre känt är att Sveriges Asatrosamfund ordnade en blotceremoni där 2008 samt att nyhäxor samlas varje år vid soluppgången på vintersolståndet för att fira en av sina viktigaste högtider (enligt Wikipedia).

Vetenskap och Folkbildning