post id: 4776
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4776
  
Aktuellt

Julkalendern – lucka 11-17

Ursäkta avbrottet. De små okynnesnissarna har limmat fast luckorna så jag har haft svårt att öppna dem. Men efter att ha fått julkarman balanserad av Jultomten själv har jag tillsammans med egna forumnissar lyckats öppna dem med mycket möda och stort besvär.

rikard har varit vänlig nog att bryta upp lucka 11 åt mig:

Idag vankas en vetenskaplig förklaring av varför prinskorvarna på julbordet spricker i längsgående riktning om man steker dem för länge. Detta förklaras av de så kallade korvskinnsformlerna (även kända som ångpanneformlerna), som beskriver spänningen i korvskinnet. Spänning definieras inom korvforskningen som kraft per ytenhet. Den uppstår på grund av att gasen inuti korven expanderar när den upphettas. Formlerna ger samband för spänningen som funktion av trycket inuti korven p, korvradien r, och korvskinnets tjocklek d.

Genom att räkna på två olika snittytor enligt figur:

kan man visa att spänningen i korvskinnet i azimutal och longitudinell led är

Man ser alltså att spänningen i azimutal led är dubbelt så stor som i longitudinell led, och korven spricker därför fortast i longitudinell riktning.


Jonas Duregård har bänt upp lucka 12:

Chalmers har gjort framsteg i försöken att odla in vitro-kött. Det är ännu osäkert vilken konsekvens detta har på innehållet i lucka 11. (Källa)


pwm har sågat upp lucka nummer 13:

I början av november gled Deep Impact förbi kometen Hartley 2 på att avstånd av bara 70 mil och skickade hem den spännande bilden ovan.

Här är en konstnärs bild av samma “close encounter”.


Hexmaster [stoppa in något roligt] lucka 14:

Kärnvapenhotet får ett ansikte den 18 december 1970. Bilden visar Baneberry, en detonation som gick lite fel och som var en del av Operation Emery vid Yucca Flats.


C-J var tvungen att ta ledigt från sitt dagsjobb som administratör på VoF-forumet för att få upp lucka 15:

Den 30 mars i år ägde den första planerade kollisionen rum mellan två 3,5 TeV-strålar, vilket satte ett nytt världsrekord för den mest energirika människoskapade partikelkollisionen någonsin. (Källa)


Lucka 16 hjälpte Jultomten själv till med att öppna, om än något motvilligt:

Tråkiga nyheter: Jultomten mår inte bra, och inte blir det bättre heller. Hans allmänläkare har nyligen avslöjat hur det står till med hans hälsa och det är ingen rolig läsning:

Increasing affluence meant increasing physical challenges in his work, as presents became larger and heavier. This has resulted in repeated musculoskeletal problems and chronic back pain. He lives under constant political threat of losing his monopoly and being opened up to private competition. Unregulated imposters cherrypick the easier parts of his job. His profit margins have been squeezed, and he has been forced to adopt modern employment practices for his workers, using short term contracts and foreign locums.
[…]
It will be no surprise, then, that his physical and mental health have suffered. He has, at times, been heavily dependent on alcohol and addicted to sweet, fat-rich foods. A shift towards a more managerial role and more computer based work has resulted in further weight gain, lipid disorder, hypertension, and diabetes. For some years he became more irritable, and even less likely to accept lifestyle advice. An attempt to use a motivational interviewing approach in 2001 met with the response “Bah humbug,” and he walked out of the consultation.


Till sist, dagens lucka som öppnades på ett helt vanligt och odramatiskt sätt av C-J:

Gliese 581 g är en obekräftad exoplanet vars bana går runt den röda dvärgstjärnan Gliese 581 på 20,5 juleljusårs avstånd från jorden i stjärnbilden vågen. Det är den sjätte planeten som upptäckts i planetsystemet och den fjärde från dess sol sett till avståndet. Upptäckten offentliggjordes av Lick-Carnegie Exoplanet Survey i semptember 2010 efter ett årtionde av observationer. (Källa)

Det var dagens julstök det. Håll till godo!

Vetenskap och Folkbildning