post id: 4757
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4757
  
Aktuellt

Kajsa Ingemarsson, Sanna Ehdin och “vetenskaplig fundamentalism”

Här följer ett gästinlägg av Mattias Davidsson som driver bloggen och podcasten Jag é skeptisk.

Kajsa Ingemarsson intervjuade för någon dag sedan i P1 Sanna Edhin, en av hennes idoler enligt egen utsago. I intervjun framförs diverse påståenden om fysik, kemi, biologi, näringsfysiologi och andra vetenskapliga grenar. Detta kryddat med en massa nya kunskaper som Edhin påstår sig ha kommit fram till på något sätt. I bloggartikeln som följde efter kritiken mot programmet försvarar sig Ingemarsson och skriver bland annat om dogmatism och fundamentalism. Vad menar hon med dogmatism och fundamentalism i det här sammanhanget?

Är man fundamentalist om man inte tror på det Sanna Edhin skriver? Om man inte är öppen för hennes idéer? Ingemarsson skriver på sin blogg att hon litar på sina lyssnares förmåga till att källkritiskt granska vad som sägs i hennes program. Det är uppenbarligen väldigt många som med hjälp av sin egen källkritiska granskning inte kommit fram till att Ehdins föregående böcker innehåller en stor mängd felaktiga påståenden, ogrundade till synes vetenskapliga påståenden och ibland för individen potentiellt farliga utsagor.

Hela Ehdins idé är just att förvirra och försvåra för människor att vara källkritiska. Att förvirra begreppen och föringa det system av vetenskaplig granskning och just källkritik som du hänvisar dina lyssnare till. Hänvisa till källkritik samtidigt som man har tron att vetenskapen inte är allt går inte ihop. Vetenskap är källkritik och det argumentativa system som Edhin för fram blir på så vis riggat. Vilken kritik som än förs fram kan man som försvar alltid påpeka skolmedicinens och den traditionella vetenskapens dogmatiska ställning, dess oförmåga att ta in “det nya” som man upptäckt eller står för, eller dess ovilja att släppa in denna typ av forskning innanför de vetenskapliga institutens väggar. Det utanförskap som Ingemarsson anspelar på i titeln till blogginlägget ger i själva verket Edhin och hennes gelikar fritt spelrum för fabulering. Systemet är satt ur funktion genom att ställa sig utanför detsamma. Så vilka källor skall man gå till för att få reda på något om denna nya systemenergi som Edhin myntat? Frågar du en fysiker så kommer jag och andra att påpeka att det Edhin gör är att förvirra och blanda ihop korten genom att tänja på begrepp utanför dess traditionella användningsområden och använda dem för att beskriva de egenskaper hos världen hon vill framhäva existerar. Det hon pratar om har inget med energi att göra. En fysiker skulle även påstå att hon böjer på sanningen och använder metaforer där de inte fungerar utan snarare bygger upp en illusion av trovärdighet istället för att göra en verklig poäng i sitt resonemang. Något som inte gör saken lättare för läsaren eller lyssnaren och en teknik som diskuterades i min intervju med Bengt Olle Bengtsson. Svaret på min fråga kan då bara bli ett – att den enda källan som finns till de kunskaper som Sanna Edhin vill lägga fram blir Sanna själv.

Frågan till Ingemarsson  är om hon vill vara en del av detta eller ej? Vill hon det så finns det gott om andra spelplatser. I P1 tror jag de flesta är vana vid att normal granskning skall vara möjlig, eller att den per automatik antingen har gjorts eller görs under sändning, vilket ger programmet en automatisk kredibilitet som till viss del kan sätta den kritiska tanken hos lyssnaren ur spel. P1 är för många en källa till kunskap och därmed en auktoritet

En fråga till jag vill ställa till Ingemarsson är om hon litar på din egen förmåga till källkritisk granskning? Hur många felaktigheter och tveksamma påståenden har hon själv hittat så här i efterhand i intervjun med Sanna Edhin? Hur många felaktigheter och tveksamma påståenden har hon hittat i hennes böcker? Jag antar att det inte är så många eller att hon väljer att bortse ifrån kritiken och felaktigheterna som irrelevanta för huvudpoängerna som Ehdin gör. I så fall fungerar Ingemarssons källkritiska hållning inte speciellt bra just emot Sanna Edhin. Hur kan hon då lita på att hennes lyssnare skall lyckas bättre? Att hänvisa till att programmet inte är av journalistisk karaktär räcker inte för att slå ifrån sig av kritiken.

Länkar: DN, faktoider.

2 responses to “Kajsa Ingemarsson, Sanna Ehdin och “vetenskaplig fundamentalism”

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning