post id: 11167
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11167
 
Aktuellt

Styrelsemötet den 2017-06-22

På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:

 • I september i år så arrangerar de polska och tjeckiska skeptikerorganisationerna European Skeptics Congress, där bland andra James Randi ska delta. På styrelsemötet beslutades det att ett antal biljetter ska lottas ut till intresserade medlemmar i föreningen.
 • Det beslutades att det ska tryckas ett särtryck av tidigare Folkvett-artiklar om källkritik.
 • Styrelsen och föreningen arbetar för att rekrytera fler kvinnliga medlemmar. Bland annat diskuterades möjligheten att arrangera en workshop om attityder och bemötande, till exempel så kallad ”mansplaining”.

Nästa styrelsemöte hålls i Stockholm i augusti.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.