post id: 11167
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11167
  
Aktuellt

Styrelsemötet den 2017-06-22

På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:

  • I september i år så arrangerar de polska och tjeckiska skeptikerorganisationerna European Skeptics Congress, där bland andra James Randi ska delta. På styrelsemötet beslutades det att ett antal biljetter ska lottas ut till intresserade medlemmar i föreningen.
  • Det beslutades att det ska tryckas ett särtryck av tidigare Folkvett-artiklar om källkritik.
  • Styrelsen och föreningen arbetar för att rekrytera fler kvinnliga medlemmar. Bland annat diskuterades möjligheten att arrangera en workshop om attityder och bemötande, till exempel så kallad “mansplaining”.

Nästa styrelsemöte hålls i Stockholm i augusti.

Vetenskap och Folkbildning