post id: 3699
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3699
  
Aktuellt

Healing med Amegastaven

Så här ser det ut när man behandlas med hittepå-metoden Amegastaven som enligt försäljarna är laddad med nollpunktsenergi och ska vara bra för allt möjligt. Enligt behandlaren skulle man stänga ögonen för att ospecifika energier inte skulle läcka ut.

Enlig en försäljare finns det inga gränser för vad den kan göra: “Amegastaven kan användas på människor och djur vid smärtor, skador, sjukdomar och olika obalanser. Den kan även användas för att återföra livskraften i mat och neutralisera toxiner mm. Du kan exempelvis ladda ett billigt vin så att det smakar godare eller få dina växter att växa sig större än grannens.”
http://web.me.com/soni.jorgensen/PRODUKTER/ORIGINAL_AMWAND.html

Vetenskap och Folkbildning