post id: 3699
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3699
 
Aktuellt

Healing med Amegastaven

Så här ser det ut när man behandlas med hittepå-metoden Amegastaven som enligt försäljarna är laddad med nollpunktsenergi och ska vara bra för allt möjligt. Enligt behandlaren skulle man stänga ögonen för att ospecifika energier inte skulle läcka ut.

Enlig en försäljare finns det inga gränser för vad den kan göra: ”Amegastaven kan användas på människor och djur vid smärtor, skador, sjukdomar och olika obalanser. Den kan även användas för att återföra livskraften i mat och neutralisera toxiner mm. Du kan exempelvis ladda ett billigt vin så att det smakar godare eller få dina växter att växa sig större än grannens.”
http://web.me.com/soni.jorgensen/PRODUKTER/ORIGINAL_AMWAND.html

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.