post id: 11134
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11134
 
Aktuellt

Har genusvetenskapen blivit sokaliserad?

Den 19 maj i år publicerades en märklig artikel med titeln The conceptual penis as a social construct[1] i den peer-reviewade tidskriften Cogent Social Sciences. I artikeln drevs, bland mycket annat, tesen att – och det är nog bäst att inte försöka översätta till svenska – ”the conceptual penis is better understood not as an anatomical organ but as a social construct isomorphic to performative toxic masculinity” och att

[…] the isomorphism between the conceptual penis and what’s referred to throughout discursive feminist literature as ‘toxic hypermasculinity,’ is one defined upon a vector of male cultural machismo braggadocio, with the conceptual penis playing the roles of subject, object, and verb of action.

Om läsaren har svårt att förstå vad som menas är den förlåten. Det hela var nämligen en bluff av filosofen Peter Boghossian och matematikern James Lindsay.

De ville visa att genusvetenskapen framför allt drivs av politisk ideologi, och att det, liksom i fallet med Alan Sokal[2], är möjligt att bli publicerad i en akademisk tidskrift så länge man uppfyller de ideologiska kraven, oavsett kvaliteten på artikeln i övrigt. Samtidigt som deras nonsensartikel (som de själva kallar den) publicerades så avslöjade de alltihop i en nätartikel i den för skeptiker välkända tidskriften Skeptic[3].

Det verkar onekligen problematiskt om en artikel som innehåller uppenbart nonsens och mängder av påhittade referenser lyckas bli publicerad enbart för att den ytligt tycks bekräfta den, enligt Boghossian och Lindsay, rådande politiska hegemonin inom genusvetenskapen.

Men saken är inte riktigt så enkel.

De blev inte accepterade av den tidskrift, NORMA, som de först skickade artikeln till.[4] NORMA (för övrigt med svenska redaktörer) verkar vara en tidskrift med mycket låg status och dyker inte upp bland de översta 115 ”topptidskrifterna” inom ”gender studies” på en relativt välkänd rankingsida för akademiska tidskrifter.[5] Det kan invändas att sådana sidor sällan är kompletta, men det förefaller rimligt att anta att en väletablerad och erkänd tidskrift åtminstone borde finnas med i listan.

När NORMA, som började ges ut 2006, avslog artikeln blev författarna samtidigt rekommenderade en annan ännu mindre etablerad  tidskrift: den ovan nämnda Cogent Social Sciences (hädanefter CSS), grundad 2015, som villigt publicerade artikeln med endast några små förslag på ändringar av en av de anonyma granskarna. Artikeln är nu tillbakadragen, men CSS får nog leva med att vara utdömd som en seriös tidskrift.[6] Men två omständigheter rörande CSS förtjänar att lyftas. För det första är det en pay-to-publish-tidskrift (som av detta att döma tycks publicera vad som helst så länge författarna är beredda att betala), och för det andra att det inte är en genusvetenskaplig tidskrift.[7]

Att en pay-to-publish-tidskrift med obefintlig ranking är beredd att ta vad som helst borde inte överraska någon. I det här fallet råkade innehållet till ytan kanske snudda vid ”gender studies”, men antagligen kunde den handlat om precis vad som helst och ändå blivit publicerad. Det ger inga möjligheter att dra några slutsatser om genusvetenskap som disciplin. Tvärtom klarade de ju inte av att bli publicerade ens i en tidskrift med låg status. Ska man över huvud taget dra några slutsatser om genusvetenskap av detta är det alltså snarare den motsatta än vad författarna drar i sin Skeptic-artikel. De förklarar inte heller i artikeln varför de valde just NORMA. Om de menade allvar med sin hypotes borde de rimligen försöka satsa så högt som möjligt.

Betyder detta att allt, trots allt, är frid och fröjd? Nej. CSS ges ut av det kända förlaget Taylor & Francis Group, som ger ut andra etablerade akademiska tidskrifter. Den här historien lär oss att ett respekterat förlag i ryggen inte är en garanti för kvalitet. NORMA, som också ligger på T&F, påstår att rekommendationen var en del i en automatisk process från T&F som de inte har kontroll över.

Detta borde inte förvåna skeptiker. Vi är vana vid att upptäcka att etablerade förlag ger ut allehanda underliga böcker och tidskrifter. Mer förvånande är att delar av den skeptiska rörelsen uppenbarligen inte klarade av att dra rimliga slutsatser av det här misslyckade försöket till spratt, och tycks mena att detta visar att genusvetenskap inte är en seriös disciplin. Det handlar om Skeptic och redaktören Michael Shermer[8], men även Richard Dawkins[9], Sam Harris[10] och Steven Pinker, även om den sistnämnda eventuellt insåg sitt misstag[1113].

I podden Serious Inquiries Only[14] intervjuas en av författarna, James Lindsay, om bluffen. Avsnittet är nästan en och en halv timme långt men är väl värt att lyssna på. Lindsay försvarar slutsatserna de drar i Skeptic-artikeln, men lyssnaren får avgöra om argumenten håller.

[1] http://www.skeptic.com/downloads/conceptual-penis/23311886.2017.1330439.pdf

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Sokalaffären

[3] http://www.skeptic.com/reading_room/conceptual-penis-social-contruct-sokal-style-hoax-on-gender-studies/

[4] https://normajournal.wordpress.com/2017/05/26/statement-regarding-hoax-article/

[5] http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3318

[6] https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2017.1330439

[7] https://www.cogentoa.com/journal/social-sciences

[8] https://twitter.com/michaelshermer/status/865678354006949889

[9] https://twitter.com/RichardDawkins/status/865681702106025985

[10] https://twitter.com/SamHarrisOrg/status/865688811585458177

[11] https://twitter.com/sapinker/status/865750088794214400

[12] https://twitter.com/sapinker/status/867217813047562241

[13] https://twitter.com/sapinker/status/867568914531831808

[14] http://seriouspod.com/sio45-james-lindsay-co-author-conceptual-penis-hoax-paper/

18 responses to “Har genusvetenskapen blivit sokaliserad?

 1. “Genusvetenskap” är inte vetenskap, utan politiska åsikter i strid med bl.a den vetenskapliga grenen biologi. Vetenskap innebär att man ställer upp hypoteser man försöker falsifiera. Genus som social konstruktion är ett politiskt påstående som aldrig ställs inför falsifieringsförsök, utan bara erhåller medhåll från troende. “Genusvetenskap” hör hemma på som fikonlöv på religionens träd.

  1. Genus som social konstruktion är väl belagd inte via ren genusvetenskap utan via historia, arkeologi och just biologi. Att du hävdar att genus är en teori som kan prövas visar bara att du själv saknar kunskap om vad begreppet genus betyder och därmed också saknar all trovärdighet i fråga om att analysera genusvetenskap. Genusvetenskap är inte en egen disciplin utan ett tvärvetenskapligt verktyg.

   1. Vetenskap innebär att man prövar hypoteser genom att mäta mätbara data. Kan teorin inte prövas, kan man inte applicera vetenskap. “Genusvetenskap” kvalificerar sig inte som vetenskap, utan som tro. Tro klarar sig utan hypoteser som kan falsifieras. Du har just skrivit under på att “genusvetenskap” inte är vetenskap, utan att själv förstå det.

    1. Nej det blev ett typo. Genusvetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin/analysmetod och definitivt vetenskaplig. Exakt metodik varierar beroende på vilken annan form av vetenskap den paras med. Är genusvetenskap ingen vetenskap är inget inom sociologi, biologi eller medicinsk forskning det heller.

     1. Biologi och medicin sysslar med mätbara data och teorier som kan falsifieras. “Genusvetenskap” kvalar in som sociologisk avart, dvs politiskt beställningsjobb. Jag skulle aldrig degradera biologi och medicin till “genusvetenskapens” like.

     2. Biologi och medicin innehåller genusvetenskpaliga delar. Ex när det undersöks om smärta upplevs olika alt visas olika pga kön, om mediciner fungerar olika pga kön eller om sjukdomar beskrivs av patienten på olika sätt med olika symtom pga kön. And so on. Så är genusvetenskap skit och ingen vetenskap är det alltså enligt dig BS att medicinsk vetenskap tex vetenskapligt verifierat att hjärtattacker ger olika symtom beroende på kön och oftare missas hos kvinnor som en första diagnos för att de underbeskriver sina symtom. Detta är som sagt grnusvetenskap, som en del av medicinsk vetenskap och något som läkare behöver ha kunskap i för att inte feldiagnostisera.

     3. Att det finns skillnader mellan könen av fysiologisk och psykologisk natur som är av betydelse inom vetenskapen medicinsk har ingen förnekat, det ingår i ämnet medicin. “Genusvetenskap” är något helt annat; ett åsiktspaket som inte kan falsifieras, precis som tex marxism. Ämnet sätter upp förutsättningar för sin existens som inte tål vetenskaplig metod. Du kan kalla det skit om du vill, jag kallar det tro. Medicin och biologi å ena sidan är vetenskap, hypoteser kan bevisas felaktiga. “Genusvetenskap” och marxism gör anspråk på vetenskaplighet, men ställer upp hypoteser som ej kan falsifieras, de kan inte motbevisas. Anspråken de har är större än vetenskapen, men kan bli trodda ändå, precis som religion. Egentligen är de åsiktspaket som försöker hävda sig som vetenskap, de söker legitimitet under begreppet vetenskap. Men de hör inte till vetenskapen som metod. De hör till avdelningen för tro och åsikter.

      Läs Karl Popper. Du får gärna ha dina åsikter. Riktig vetenskap har metoder. De kan vara bra att känna till.

     4. Med super_leggera’s resonemang tyck således nästan samtliga kvalitativa vetenskapsformer vara likställda med religion? Därmed diskvalificerar super_leggera utbildningen och kunskapen hos en stor mängd socionomer, sjuksköterskor, bibliotekarier, lärare, historiker med många mera. Vilka ska bemanna dessa tjänster i så fall? Biologer och ingenjörer? Bevare mig väl.

     5. Ah du hittade ett sätt att försvara tesen på ser jag! Men det är inte speciellt övertygande att bara snickra ihop egna definitioner hur som helst. Men det hade väl varit värt ett försök om de du diskuterade med inte begrep sig på ämnet. Idag har du dock otur är jag rädd. =) Skulle genusmedicin alltså inte vara genusvetenskap? Det håller inte genusmedicinarna med dig om. Precis som forskare inom biologi och medicin inte håller med dig om att de bara sysslar med hypotesprövning och falsifikation.

      Det du tycks ha hakat upp dig på är forskningen som bedrivs med kritisk vetenskap eller/och hardcore- hermeneutik som metod. Jag antar det eftersom du tar upp marxism? Jag håller med dig om att den inriktningen är tveksam eftersom forskningen då bygger på premisser som riskerar att generera självuppfyllande profetior. Jag vågar inte generalisera över alla resultat från den forskningen men metoderna är tveksamma ja. Men försök ta till dig det här nu: Genusvetenskapen är bredare än så. Du kan inte avfärda genusvetenskap genom att slå fast att genusvetenskap inte är genusvetenskap.

     6. Enligt ditt egna resonemang och snäva (felaktigt) definitionen av vetenskap så är Karl Poppers verk ej vetenskap.

      Vetenskap är mer en bara kvantitativ hypotestest – vilket även Popper och andra vetenskapsfilosofer erkänner.

     7. Du har en förenklad och i någon mån naiv föreställning om vad vetenskap är och det du kallar “vetenskaplig metod”, super_leggera. Det finns inte en sådan, det finns flera, och vilken som är lämplig beror på ämne och frågeställning.

     8. Vetenskap är inte detsamma som hypotesprövning. Deduktiva metoder är inte de enda som kan beskriva verkligheten. Jag tror inte att du riktigt begriper själv vad du påstår, super_leggera. Just nu argumenterar du för att stora delar av biologin och majoriteten av all forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är ovetenskaplig. Slå upp och läs på om begreppen empiri och induktion.

      Genusvetenskapen kan inte frias eller fällas som helhet på det där sättet. Du har en väldigt knepig tes som praktiskt taget inte går att backa upp alls. Vad är det du egentligen vill säga? Är det premissen att kön är en social konstruktion som är problemet?

     9. Min vördnad inför verklighetsbeskrivande discipliner som astrologi, genusvetenskap och marxism står ogrumlad. Alla känner vi till empirin bakom stjärntecknens inflytande på personligheten, könens sociala natur och borgarklassens utsugning av arbetarklassen. Alltså är det sant. Och bör betecknas som vetenskap.

     10. När man blir så osakligt är det fan inte lätt. I feel the pain, man! XD

     11. Politisk åsikt förklädd till “vetenskap” kan antagligen vara smärtsamt för de övermannade, men är mest lågkvalitativ underhållning. Som den uppfattas. Tyvärr degraderar den begreppet vetenskap, men inte så mycket.

  2. Genusvetenskap är en erkänd tvärvetenskaplig akademisk disciplin. Att försöka förminska den till tro mha halmgubbar förändrar inte faktumet att det är vetenskap.

   1. “Genusvetenskap” är halmgubbe. Tvärvetenskaplig förutsätter att vetenskap ingår. I vetenskap ställer man upp hypoteser som kan förkastas om mätdata inte stöder dem. “Genusvetenskap” är politisk tro.

 2. Vad kom VoF och debattörerna i det här kommentarsfältet fram till till slut? Är genusvetenskap en vetenskap eller är det en ogrundad tro? Ljuger författarna till Genusdoktrinen i sin bok när de beskriver hur genusforskare i Sverige uttrycklige förkastar ”falsifierbar tes” som en patriarkal konstruktion? Och kan man bedriva vetenskap och dekonstruktion på samma gång?

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning