post id: 31112
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31112
  
Årets folkbildare, presslink

Göteborgs-Posten, 17 januari 2023

Sabaton förtjänar folkbildningspriset (gästkrönika av Johan Gärdebo)

Utdrag: “Folkbildningens måttstock är inte historikerns utan underhållningsprogrammets, serietidningens, sångens, och andra format som medryckande levandegör historiska händelser. Målgruppen är inte forskare, som Nilsson och jag, utan de engagerade amatörerna. Kommunalarbetare, målare, elektriker, handels- och servicepersonal som lyssnar på Sabaton i hörlurar till och från jobbet, eller som sällskap under långa ensampass.”

[…]

“VoF:s motivation, att Sabaton fått människor ‘att bättre förstå historia som vetenskap’, kan därför sägas falla inom ramen för den längre svenska folkbildningstraditionen.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning