post id: 3709
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3709
  
Aktuellt, Bokmässan

Förevisning av homeopati på Bokmässan 2011

Ulrik Fallström och Anders Tryggvesson visar hur homeopati tillverkas på Bokmässan i Göteborg 2011.

Vetenskap och Folkbildning