post id: 11676
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11676
  
Aktuellt

Förändringar i VoF:s styrelse

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Peter Olausson har meddelat styrelsen att han önskar avgå som ordförande och som styrelseledamot av personliga skäl:

Jag har, efter noggrant övervägande, bestämt mig för att lämna styrelsen och ordförandeposten. Anledningen? Min dotter närmar sig 1 ½, blir snabbt allt mer energisk, och tar för sig på nya sätt. Uppgifter som gått att kombinera funkar inte längre. 

Jag har tagit beslutet i samråd med min fru och även diskuterat med vice ordförande Pontus. Naturligtvis kommer jag att finnas tillgänglig som stöd framöver.

Tack för den här tiden, och lycka till!

Styrelsen beklagar Peters beslut men respekterar och stöttar honom i hans val. Vi vill framföra vårt varma tack till Peter för hans bidrag till såväl styrelsens som föreningens arbete under åren, både som vice ordförande och som ordförande. Vi är övertygade om att han kommer att fortsätta vara en positiv och betydande kraft inom den svenska skeptikerrörelsen framöver.

I det fortsatta styrelsearbetet kommer vice ordförande Pontus Böckman att ta över ordföranderollen och Lina Hedman träder in som ny vice ordförande.

Styrelsen, Vetenskap och Folkbildning

 

Vetenskap och Folkbildning