post id: 4739
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4739
  
Aktuellt

Folkbildare ytterligare prisad

Hans Rosling, professor vid Karolinska Institutet, utsågs av VoF till Årets folkbildare 2006. Nu meddelas att han får KTH:s stora pris för år 2010. Motiveringen lyder bland annat: “Hans Rosling sprider med ett engagerat och pedagogiskt patos vetenskapligt grundad kunskap om hälsotillståndet i världen genom att visa hur statistik kan förädlas till förståelse på ett lättillgängligt sätt.” KTH:s stora pris delas ut årligen med medel från en anonym donation till KTH år 1944. Prissumman är en miljon kronor.

Vetenskap och Folkbildning