post id: 7117
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=7117
 
Aktuellt

Finns i sjön

Vad är definitionen på global uppvärmning? Enligt Wikipedia är det ”beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning.” Notera att ”hav” finns med i definitionen. Det är viktigt eftersom närmare 90% av uppvärmningen går till haven.

Tittar man på hur mycket haven (som kan lagra mycket mer värme än luften) värmts upp de senaste årtiondena ser man också att det stämmer.

När man diskuterar global uppvärmning är det också viktigt att ha koll på vad ”klimat” innebär. Till skillnad från väder, som varierar från dag till dag, är klimat medelvärden som varierar i tidsskalor från år till årtusenden. Allt för att slippa vädrets slumpmässiga brus (det är därför klimatskeptikernas favoritår är det ovanligt varma 1998). Normalt sett tas medelvärden över 30 år.

Allt det här är grundläggande klimatlära, men så lätt att glömma bort när man är klimatskeptiker. Det illustrerades upprepade gånger när klimatforskarpanelen IPCC släppte sammanfattningen (SPM) av sin femte rapport (AR5) den 27 september. Rapporten bekräftar i stort sett den tidigare rapporten, fast med större säkerhet.

Först ut var fysikern Carl-Gustaf Ribbing. Tre dagar innan SPM anklagade han IPCC i UNT för att överdriva farorna med klimatförändringar. Han skriver också att vi vet för lite om klimatets naturliga variationer och att datormodellerna är opålitliga, med andra ord att han vet mer om klimatforskningsläget än IPCC. Han hänvisar intresserade till “NIPCC”, en motvikt till IPCC som startades av en av århundradets största vetenskapliga förvillare, Fred Singer.

Ett par dagar senare tog statsvetaren Björn Lomborg vid. Han brukar (nuförtiden) gå med på att klimatförändringarna är ett problem som behöver lösas, men att det kommer lösa sig med teknikutveckling och forskning och att fler åtgärder än så kommer skada ekonomin. Snarare menar han att ekonomin gynnas av uppvärmningen.

I SvD kritiserade han “katastrofbudskap” i media om hela 5°C uppvärmning år 2100, medan AR5 förutspår en modest uppvärmning på 1,0-3,7°C. Det stämmer visserligen, men dels är det relativt 1986-2005 (då temperaturen redan höjts med mer än 0,5°C sedan 1900), dels bygger den låga siffran 1,0°C på ett scenario där CO2-utsläppen minskar från år 2020 till att vara borta år 2100. I “business as usual”-scenariot ligger höjningen däremot på 2,6 till 4,8°C. Det är också där vi kommer hamna om Lomborg får som han vill med sina åtgärdsprioriteringar. (Se även Uppsalainitiativet om detta.)

Den 27 september brast dock fördämningarna. Det började med stora annonser för den klimatförvillande föreningen Stockholmsinitiativet (SI) på DNs, SvDs och GPs hemsidor. SI utsågs 2010 till Årets förvillare av VoF.

Stockholmsinitiativets reklamkampanj
Klimatupplysningen.se hette tidigare TheClimateScam.se

Samtidigt publicerade Dagens Industri en debattartikel av SIs styrelseledamot och professorn i vetenskapsteori Ingemar Nordin. Liksom Ribbing och Lomborg påstår han att klimatet inte värmts upp de senaste 15 åren utan stått stilla. Ingen av dem nämner överhuvudtaget att haven tagit upp värmen eller att 15 år är för kort tid för att se långsiktiga trender. Ironiskt nog citerar Nordin en miljöpolitiker som “vill att man inte ska låtsas om den [utplanande temperaturkurvan] alls”, emedan Nordin själv alltså inte låtsas om 90% av värmeökningen. Vad gäller utplanade kurvor kan man för övrigt förvänta sig sådana regelbundet om man använder tillräckligt korta tidsintervall:

Han drar vidare slutsatsen att:

Det troliga är att klimatkänsligheten är grovt överskattad och att det helt enkelt inte kan inträffa någon radikal och snabb ökning av den globala uppvärmningen på grund av koldioxid.

Liksom Ribbing anser han sig veta bättre än den samlade forskarkåren. Men inte nog med det. I en intervju samma dag i tidningen Dagen får vi veta att:

Enligt Ingemar Nordin är klimatvetenskapen ett exempel på hur vetenskap har blivit politik, och han jämför med hur Sverige en gång i tiden bedrev rasbiologi. Då gick forskare och politiker hand i hand, och nu i efterhand skakar alla på huvudet i dårskapen att kategorisera folk i olika raser.

– Jag ser en liknande historik, säger han angående klimatfrågan.

Nordin har en historia av vetenskapsförnekelse och drastiska jämförelser. På 90-talet förnekade han i en debattartikel i DN att passiv rökning gav cancer, tvärtemot vad forskningen sade (läs mer i boken Merchants of Doubt). Han ansåg också att det pågick ”en etnisk rensning av rökarna som kulturgrupp.”

Det är onekligen imponerande vilket engagemang klimatskeptikerna uppbådat i samband med IPCCs publicering. Kostnaden för annonseringen i tidningarna kan enligt min uppskattning uppgå till 100 000 kronor, vilket enligt SI finansierats med crowdfunding. Det är inte helt omöjligt för en engångssatsning, även om det inte säger något om fördelningen av bidragen.

23 responses to “Finns i sjön

 1. Är det fel att granska forskningen?
  Om man då finner att den är tvetydig och bara en sida belyses, vad bör man då göra!

  1. Om du åtminstone vill låta trovärdig, låt bli att använda kreationist-retorik. “Teach the controversy” blev tröttsamt för flera år sedan.

 2. Kanske starta en blogg för kritiskt tänkande!
  IPCC är säker på att havshöjningen accelererar -men är nästan lika säker på att det även skedde 1920-1950-vilket ger som resultat att de även lämnar utrymme för perioder då haven inte steg.
  Varför är dagens acceleration unik?

 3. Den uppenbara(?) invändingen mot diagrammet med havstemperaturens utveckling är att man har oerhört sparsamt med data att luta sig emot. Och ännu värre blir det om man går längre tillbaka i tiden. Kombinera detta med uttalanden som att det ska finnas tillförlitlig data för minst 30 år för att man ska kunna dra slutsatser om klimatet så har man rätt tunnt på fötterna när man diskuterar verkliga/mätabara underlag… Eller?

 4. Lite märkligt …

  Hänvisningar till en djupt problematisk blogg (Skeptical Science) som drivs av värsta aktivisterna som har svårt att hålla sig till sanningen.

  Samt länkar till ngn smutskastningsartikel på SvT Debatt skriven av lika problematiska aktivister, som belägg för vad någon annan skall ha skrivit i DN!?

  Samt även Oreskes och Conways smutskastningsbok!?

  Vad är det man vill ha sagt?

  För övrigt verkar det som om artikelförfattaren antingen förnekar eller inte förstår varför den långa perioden utan uppvärmning är djupt problematisk för klimatmodellerna. Möjligen är det därför där kommer så många arga attacker på halmgubbar därefter …

  1. Det verkar snarare som att du tycker att all kritik av klimatförvillare är “djup problematisk smutskastning”.

   Vad man “vill ha sagt” med t ex Ingemar Nordins kritik av vetenskapssamhället är att han har gjort likadant förut; det finns ett mönster.

   Nordin förnekade att det fanns ett samband mellan passiv rökning och cancer, trots att den vetenskapliga ståndpunkten (konsensus) vid tidpunkten artikeln skrevs var att det visst fanns ett samband. Det är heller inte rimligt att anta att denna konsensus var okänd för Nordin när han skrev artikeln.

   Det försätter naturligtvis Nordins trovärdighet i en prekär situation. Men det är inte smutskastning. Det är fakta.

   1. Folk som inte ens vet vad sakfrågan handlar om, men pratar om (andras) trovärdighet … !?

    Vad skulle det öht handla om?

    Noterar att du gör flera andra kommentarer om ‘trovärdighet’. För tro är ju just vad du beskriver.

    Nu går dock inte forskning till så. Det är väld därför som herrarna här (och deras länkar) pratar om allt möjligt annat. Tex tobakslobby!

 5. “långa perioden utan uppvärmning” – vilket tramsigt påstående. De tio åren med högst uppmätt global temperatur har *alla* ägt rum under de senaste femton åren. Det visar med all önskvärd tydlighet att uppvärmningen inte upphört.

 6. @D
  “Varför ska jag lita på IPCC som inte ens själva har koll?”

  Frågan är snarare, varför litar du på David Rose?

 7. Du ska lita på IPCC därför att deras rapport är en sammanställning av tusentals personers arbete: personer som är utbildade i och har forskat på just detta med klimat. Du ska lita mindre på personer som inte är utbildade i och har forskat på klimat – i synnerhet ska du inte lita på personer som inte ens läst IPCCs rapport. Sannolikheten att de vet vad de talar om är för liten för att de rimligtvis ska kunna tas på allvar.

 8. Till och med IPCCs Final Draft SPM skrev följande:

  “Models do not generally reproduce the observed reduction in surface warming trend over the last 10 –15 years.”

  Detta konstaterande överlevde sen inte den politiska manglingen till SPM.

  Tråkigt att VoF blivit motsatsen till ursprunglig ide’. Vetenskaplig sanning är aldrig absolut utan kan alltid diskuteras. Är det inte nån inom VoF som inser att ni blivit värsta sortens testuggande dogmatiker?

 9. Från IPCC AR 5:
  Most simulations of the historical period do not reproduce the observed reduction in global-mean surface warming trend over the last 10–15 years. There is medium confidence that the trend difference between models and observations during 1998–2012 is to a substantial degree caused by internal variability, with possible contributions from forcing error and some models overestimating the response to increasing greenhouse-gas forcing. Most, though not all, models overestimate the observed warming trend in the tropical troposphere over the last 30 years, and tend to underestimate the long-term lower stratospheric cooling trend. [9.4.1, Box 9.2, Figure 9.8] IPCC AR5 20131001

  Global uppvärmning avser temperatur – gärna ii grader Kelvin. Diagrammet ovan med havens ändrade värmeinnehåll avser energi mätt i Joule. Med kännedom om massa och specifikt värme kan man få en uppfattning om temperaturändringen. Den är mindre än 0,1 K sedan 1955.
  Ett diagram i grader blir mindre skrämmande. Varför har enheten J valts när uppvärmning diskuteras?

  Klimatkänslighet är ett centralt begrepp i klimatforskningen. Den avser den förväntade temperaturökningen vid en fördubblad halt CO2. I tidigare IPCC-rapporter har ett siffervärde funnits. I rapporten IPCC AR5 SPM finns inte något siffervärde – med motivering att man inte kunnat bli eniga !

  1. Varför man valt Joule när uppvärmning diskuteras? Gissningsvis för att det illustrerar att uppvärmningen fortgår i oförändrad takt, och för att det är ett vettigt sätt att visa var överskottet av värmeenergi tar vägen.

  2. AR5 SPM skriver såhär om havens uppvärmning (min fetning):

   Ocean warming dominates the increase in energy stored in the climate system, accounting for more than 90% of the energy accumulated between 1971 and 2010 (high confidence). It is virtually certain that the upper ocean (0−700 m) warmed from 1971 to 2010 (see Figure SPM.3), and it likely warmed between the 1870s and 1971.

   On a global scale, the ocean warming is largest near the surface, and the upper 75 m warmed by 0.11 [0.09 to 0.13] °C per decade over the period 1971–2010.

   More than 60% of the net energy increase in the climate system is stored in the upper ocean (0–700 m) during the relatively well-sampled 40-year period from 1971 to 2010, and about 30% is stored in the ocean below 700 m.

   De övre 75 metrarna har alltså värmts upp ca 0,44°C de senaste 40 åren. Det är i nivå med uppvärmningen av luften, fast mycket mer värme eftersom vatten har en mycket högre värmekapacitet än luft.

 10. Jonas B1 gör en “snygg” quote mining. Här är ett citat av ett helt stycke från http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf som ger en mer komplett och rimlig bild:

  “The long-term climate model simulations show a trend in global-mean surface temperature from 1951 to 2012 that agrees with the observed trend (very high confidence). There are, however, differences between simulated and observed trends over periods as short as 10 to 15 years (e.g., 1998 to 2012). {9.4, Box 9.2}”

  Jonas B1 skriver:

  “Är det inte nån inom VoF som inser att ni blivit värsta sortens testuggande dogmatiker?”

  Du är tydligen själv inget annat än en halvtaskig retoriker.

 11. När man gör en riskanalys ska man betänka inte enbart sannolikhet och konsekvens utan också vår möjlighet att påverka risken och vad denna möjlighet kostar i form av ändliga resurser. Därefter ställer man denna risk mot andra risker för att få en portfölj av olika risker, deras konsekvenser, etc, för att kunna prioritera vilka risker man tar hand om och vilka man låter bero. Jag tror alla är överens om att konsekvenserna av att all is på jorden smälter är mycket svåra att acceptera. Däremot tycks vår uppfattning gå isär vad avser sannolikheten att detta händer. De finns flera som beräknat effekterna av en drastisk sänkning av CO2 emmisionerna och vad detta kostat, t.ex. Björn Lomborgs med flera. Tydligt är att kostnaderna är extremt höga och konsekvenserna för vår ekonomi likaså, dock är effekterna på klimatet mer blygsamma. I en efterföljande portföljhantering av riskerna måste då detta ställas mot andra nödvändiga reformer, såsom bekämpande av fattigdom och sjukdom som i sig är starkt kopplat till en växande ekonomi vilket i sin tur en stark reducering av CO2 emmisionerna kommer att påverka negativt. När så bevisen för CAGW blir allt mer underminerade, t.o.m av IPCC själva, blir det allt svårare för politiker att motivera kraftfulla sänkningar av CO2 emmisionerna.

  Utvecklingsländernas behov av billig och lättillgänglig energi för att snabbt reducera de risker och i många fall redan konstaterade negativa utfall som fattigdom medför, kommer inte att låta sig hindras av idealistiska och vetenskapligt svagt underbyggda gröna argument om en kommande Armageddon. Skulle man göra allvar av hot om snabba reduceringar av CO2 emmisioner i demokratiska västländer skulle det parti som genomför detta snabbt se sig utbytt i ett efterföljande val av en befolkning uppbragt över inskränkningarna i välfärden som arbetslöshet och minskande ekonomisk styrka medför.

  Det finns inga reella politiska möjligheter att i vare sig västvärldens demokratier eller utvecklingsländerna vars strävan till tillväxt är prioriterat, att införa substantiella reduceringar av CO2 emmisionen. Måhända har detta redan insetts av många gröna idealister med efterföljande förslag om en världsregering

 12. Argument som att den samlade forskarkåren skulle stå bakom teorierna bakom global uppvärming, är ett grundlöst och felaktigt påstående. Då det bevisligen finns forskare som påstår motsatsen faller påståendet. Dessutom är sanningen inte demokratisk. Bara för att 100 idioter påstår en sak betyder det inte att 1 riktig insatt och kunnig person har fel.
  Ta det svenska Solvatten projektet. Varenda fysiker vet att det inte kan fungera, men det finns “experter” som gör tummen upp. Att Obama har fått en sak dunk som bevis på svensk innovationskonst – och dessutom övertäckt på KTH – är fullkomligt obegripligt.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning