post id: 3705
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3705
  
Aktuellt, Bokmässan

Falun Gong på Bokmässan 2011

På Bokmässan 2011 fanns den nyreligiösa rörelsen Falung Gong med, men det kunde man inte se på deras monter som bara visade deras tidning Epoch Times, samt reklam för en viss kinesisk dansföreställning.

Vetenskap och Folkbildning