post id: 10360
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10360
  
Aktuellt

Falskt pressmeddelande i VoFs namn

Under dagen har ett pressmeddelande skickats till flera svenska redaktioner som anges ha föreningen Vetenskap och Folkbildning som avsändare. I detta pekas en svensk dagstidning ut som mottagare av utmärkelsen Årets förvillare.

VoF är ej avsändaren till pressmeddelandet. Föreningen Vetenskap och Folkbildning tar avstånd från innehållet i detta.
De årliga utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare har ännu ej tillkännagivits, men kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Vetenskap och Folkbildning