post id: 10360
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10360
 
Aktuellt

Falskt pressmeddelande i VoFs namn

Under dagen har ett pressmeddelande skickats till flera svenska redaktioner som anges ha föreningen Vetenskap och Folkbildning som avsändare. I detta pekas en svensk dagstidning ut som mottagare av utmärkelsen Årets förvillare.

VoF är ej avsändaren till pressmeddelandet. Föreningen Vetenskap och Folkbildning tar avstånd från innehållet i detta.
De årliga utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare har ännu ej tillkännagivits, men kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.