Under dagen har ett pressmeddelande skickats till flera svenska redaktioner som anges ha föreningen Vetenskap och Folkbildning som avsändare. I detta pekas en svensk dagstidning ut som mottagare av utmärkelsen Årets förvillare.

VoF är ej avsändaren till pressmeddelandet. Föreningen Vetenskap och Folkbildning tar avstånd från innehållet i detta.
De årliga utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare har ännu ej tillkännagivits, men kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.