post id: 11248
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11248
  
Aktuellt

Ett stort tack för 2017

Hur fyrverkerier får sina färger
Ett folkbildande fyrverkeri från Earthsky: How fireworks get their colors

Styrelsen VoF vill tacka för ett intressant och intensivt 2017!

Under året har våra frågor fått mer uppmärksamhet, på gott och ont, än på länge. Året har präglats av begrepp som alternativa fakta, fake news och kunskapsresistens – men även av källkritik. Som när världshistoriens första internationella manifestation för vetenskap ägde rum i april.

Vi vill tacka våra medlemmar som ger oss förtroendet att leda föreningen. Ett särskilt tack till alla som lägger ner otaliga timmar på att driva föreningen och dess verksamheter, att informera och diskutera om vetenskap och pseudovetenskap. Dit hör inte minst redaktionen för Facebook-gruppen Vetenskap och Folkbildning. Den nämndes särskilt i den förra nyårshälsningen och en repris är oundviklig. För tack vare deras engagemang så har gruppen under året gått från 18 000 medlemmar till över 33 000, som dygnet runt diskuterar alla möjliga frågor med bäring på vetenskap och folkbildning. Det är, kort sagt, den synligaste verksamhet föreningen haft under sina 35 år.

Vi vill tacka alla organisationer och företag som vi samarbetat med under året.

Slutligen ett stort tack till alla folkbildare, i eller utanför VoF, som sprider kunskap om vetenskap och vetenskapens metoder, och motarbetar pseudovetenskap, villfarelser och vidskepelser. Under 2017 har ni behövts mer än någonsin. Vi får se hur 2018 blir.
/Styrelsen VoF

Vetenskap och Folkbildning