post id: 3710
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3710
  
Aktuellt

Edzard Ernst on alternative medicine (Sweden 2011)

Edzard Ernst visited Örebro University, Sweden in 2011 and gave this speech on alternative medicine. Introducing Ernst is former chairman of the Swedish Skeptics Association Dan Larhammar.

Thanks to Nina Glattfelder for arranging this.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning