post id: 11180
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11180
  
Aktuellt

Debunking Handbook på svenska

DN har nyligen publicerat en artikel i Modern Psykologi av Siri Helle om hur man undviker metoder som slår tillbaka på en själv när man argumenterar. Det kallas för backfire effect på engelska och har flera namn på svenska, t.ex. baktändning.

I artikeln hänvisas till Debunking Handbook, en manual om argumentation skriven av klimatkommunikatören John Cook (som driver Skeptical Science) och kognitionsvetaren Stephan Lewandowsky samt översatt av journalisten Amanda Duregård. De tar upp tips som att börja med fakta och inte myten, att ha få och enkla argument (och inte överbelasta med en lista med fakta) och att bekräfta personens värderingar innan man argumenterar emot för att öka acceptansen av fakta.

Här är Debunking Handbook på svenska!

Vetenskap och Folkbildning