post id: 10112
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10112
 
Aktuellt

Börje Peratts vinklade beskrivning av den deslegitimerade läkaren Erik Enby

Erik Enby är en före detta legitimerad läkare, född 1937, som fråntogs sin legitimation 2007 av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Skälet var att hans behandlingar inte vilade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enby anser att cancer beror på svamp och att detta kan behandlas med bikarbonat.

Enbys liv och gärning ska nu beskrivas i en dokumentärfilm av Börje Peratt (f. 1949) som är producent och regissör i TV och radio (https://sv.wikipedia.org/wiki/Börje_Peratt). Peratts webbsida säger att TV4 lämnat “ett Letter of Intent”. Peratt har i tidigare ifrågasatt bland annat VoF:s kritik av homeopati och har således svårt att skilja pseudovetenskap och vetenskap. Dokumentärens rubrik är “Läkaren som vägrade ge upp”. På projektets webbsida upplagd 150525 framgår att Peratt anser att Enby varit förföljd och utsatt för att drev, men att han nu har blivit återupprättad (https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com).

Undertecknad blev 150630 kontaktad av Börje Peratt per epost och tillfrågad om jag ville ställa upp på en intervju om Enby. Med tanke på Peratts tvivelaktiga förhållningssätt till vetenskap avböjde jag medverkan men erbjöd mig att möjligen svara på frågor per epost. Peratt ville komma till Uppsala redan veckan därpå för att göra en intervju, men jag avböjde pga Peratts stöd för pseudovetenskap. Dessutom skulle jag resa bort.

Peratt svarade då 150702 med att anklaga mig för att under tio år ha förföljt Enby. Såvitt jag kan erinra mig har jag blivit kontaktad och intervjuad av Expressen en gång 051207 och av Aftonbladet en gång 060406. Jag medverkade i P1:s program “Kropp & själ” 140401 då farliga och medicinskt overksamma cancerbehandlingar diskuterades . Möjligen kan någon ytterligare journalist ha kontaktat mig under dessa tio år. Jag själv har inte tagit något initiativ för att ifrågasätta Enby, förutom att jag nämnde honom i en notis i Folkvett 091120.

Därefter lade Peratt upp vår epostkorrespondens t o m 150702 på denna webbsida:
https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/dan-larhammar/

Medan jag sedan varit på resande fot har jag vid några tillfällen haft möjlighet att närmare granska underlaget till att Peratt anser att Enby nu skulle ha fått upprättelse, nämligen genom att han publicerat en artikel och dessutom blivit citerad i en vetenskaplig studie. Min granskning visar att Peratt missförstått och övertolkat både Enbys publicering och citeringen av hans studie. Jag har i fyra ebrev (150705, 150708, 150712 och 150715, den sistnämnda med en smärre korrigering 150717), upplyst Peratt om detta och bett honom lägga till mina ebrev på webbsidan ovan.

Peratt har per 150717 inte besvarat något av mina fyra ebrev och inte lagt upp dem på sin webbsida varför de nu publiceras här på VoF:s blogg.

Mitt ebrev till Börje Peratt 150705:

Börje;

Den synopsis om “dokumentären” om Enby som finns på webben (https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/synopsis/) ger intryck av respekt för och beundran av Enby. På webbsidan står: “i maj 2015 publicerar ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger hans teori fullt stöd och vilket följer upp en studie som ger fullt stöd för hans behandlingsmetod”. Om det är artikeln av Potgieter et al. i FEMS Microbiological Reviews (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25940667) som du åsyftar så är beskrivningen på webbsidan en grotesk övertolkning. Artikeln handlar om bakterier, inte svamp, och handlar i huvudsak om infektioner, inte cancer. Enby citeras inte i artikeln.

Den artikel från 2013 som du skriver (på sidan https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/dan-larhammar/) att Enby publicerade i en tidskrift med granskningsförfarande finns ej med i litteraturdatabasen PubMed. Inte ens Enbys egen publikationslista på webben har med denna artikel. Var publicerades den?

Angående dina undringar om homeopati:

Så här skrev du 150702:

Du kallar homeopati pseudovetenskaplig. Hade VoF, genom dåvarande VoFordförande Jesper Jerkerts hotfulla brev, inte stoppat Osher centrums studie på homeopati så hade vi sannolikt vetat mer idag. Eller hur? Din uppfattning i ämnet riskerar genom din egen bristande kunskap bli fördomsfull och pseudoskeptisk. Jag å andra sidan väljer att inte ta ställning. Vad jag tror är irrelevant. Men där tycks du veta mer om min inställning än vad jag själv gör.

Således anser du min kunskap om homeopati bristfällig. Efter att under flera år har arrangerat homeopatiseminarier och därvid haft möjlighet att höra Sveriges och några internationellt kända homeopater beskriva sin lära är jag mycket väl insatt i resonemangen, förutom de många vetenskapliga artiklar om homeopati som jag läst under årens lopp.

Homeopati blev egentligen pseudovetenskap redan 1811, året efter att Samuel Hahnemann publicerade första upplagan av Organon. 1811 var nämligen året då Amadeo Avogadro räknade ut att materia består av ett begränsat antal partiklar. Det går inte att späda så våldsamt som Hahnemann gjorde för så småningom tar partiklarna slut. Visserligen dröjde det efter Avogadros artikel ett antal år innan hans hypotes bekräftades, men gradvis blev det ganska snabbt uppenbart att homeopatins grundläggande koncept trotsar grunderna i både fysik, kemi och biologi (givetvis inklusive farmakologi).

Ditt engagemang på flera webbsidor för att kritisera dem som ifrågasätter homeopati visar att du inte inser dess orimlighet. Detta förklarar sannolikt varför du inte heller kan se orimligheterna i Erik Enbys hypotes om uppkomst av cancer och som förnekar välkända fakta om denna stora och heterogena grupp sjukdomar. Inte heller tycks du inse att de behandlingar som han utsatte sina patienter för är pseudovetenskapliga.

/Dan

Mitt ebrev till Börje Peratt 150708:

Börje;

På dina webbsidor om “dokumentären” hittade jag under fliken “Bakgrund” fliken “Artiklar” som i sin tur har en flik som heter “Vetenskapliga artiklar…”. Där ser jag nu att en artikel av Enby publicerad 2013 finns inlagd, hans första vetenskapliga artikel i en vetenskaplig tidskrift på 29 år sedan den från 1986. Trodde jag. När jag kollar den ser jag att den är publicerad i en webbtidskrift utgiven av 2000-Talets Vetenskap! Två år och tre månader senare tycks detta fortfarande vara den enda artikel denna webbtidskrift publicerat.

På tidskriftens webbsida anges Enbys artikel vara publicerad i volym 1, nummer 1, 2013. Jag återkommer till detta nedan.

Redaktionens personal består av Erik Enby, Michael Zazzio och Siv Wernborg. När artikeln publicerades bestod redaktionen av Ingemar Ljungqvist (redaktör för 2000-Talets Vetenskap), Michael Zazzio och Bo Zackrisson. Om det var denna artikel av Enby du avsåg när du skrev att “Erik Enby fick senast 2013 en vetenskaplig artikel publicerad i en referentgranskad, internationell tidskrift med sedvanligt, professionellt granskningsförfarande” så utgår jag från att du skämtade. Grovt.

Du skrev även att “Flera vetenskapsartiklar har presenterats som både refererar till Enby och ger stöd för hans teori”. Artikeln av Potgieter har jag tidigare kommenterat, den är helt irrelevant för Enbys teorier om svamp och cancer. Under rubriken “Refereras till Enby” finns denna artikel:

Stehlik et al. (2015) (M Fractal and stochastic geometry inference for breast cancer: a case study with random fractal models and Quermass-interaction process Statistics in Medicine (wileyonlinelibrary.com) Article first published online: 7 APR 2015 DOI: 10.1002/sim.6497.

Not 60 går till Enby, och de andra (57-59) till forskare som observerat svampinfektioner i samband med tumörer.

Jag utgår från att du avser en artikel av Hermann et al. med M. Stehlík som sisteförfattare som har denna rubrik. I artikeln kan jag hitta en enda mening som gäller studier av svamp och cancer: “The further systematic study of continuous spectrum of fractal dimension can put more light on several fractal organisms/objects observed in tissues of cancer patients [57–60].” Denna mening är en spekulation om vad framtida studier kan ge. Referens 57 är till en studie av svampinfektioner från 2000 som är en översikt om nya läkemedel och verkar inte ha något direkt med vare sig fraktalartikeln eller Enbys idéer att göra. Man kan för övrigt undra hur författarna fick kännedom om Enbys artikel utgiven av 2000-Talets Vetenskap och varför de refererar till hans artikel publicerad i en tidskrift som publicerat blott denna artikel. Icke desto mindre anges volymsnumret i litteraturlistan till 18, inte volym 1 som angavs ovan. Kanske tidskriften räknade med alla de tidigare årgångarna av 2000-Talets Vetenskap på svenska när artikeln förmedlades till Hermann & medförfattare. Det är förstås svårt att tro att alla dessa tidigare årgångar tillämpade granskningsförfarande med tanke på alla besynnerliga artiklar som publicerats i tidskriften.

Tack Börje för att du med din webbsida avslöjar hur Enby och hans supportrar försöker få tvivelaktiga resultat att framstå som vetenskapligt acceptabla genom att konstruera en egen tidskrift för publicering, med en komprometterad redaktion, och med felaktiga påståenden om att resultaten styrks av andra forskare.

Jag ser fram att du publicerar även detta ebrev på webbsidan liksom det ebrev jag skickade i söndags, 150705.

/Dan

Mitt ebrev till Börje Peratt 150712:

Börje;

Nu har jag haft möjlighet att läsa Erik Enbys artikel från 2013. Studien handlar om en knöl funnen i bröstet på en (1) patient. Analysen av tumören är gjord helt och hållet med ljusmikroskopi. Inga andra kriterier tillämpas. Identifiering av svamp borde exempelvis ha kunnat göras med PCR, helst kvantitativ PCR (qPCR) för att se om vävnaden innehåller relevanta mängder svamp-DNA.

Enbys slutsats av detta enda fynd är att cancerforskningen bör vidgas till att anlita mykologer (experter på svamp). Slutsatsen är inte att redan nu börja behandla patienter med bröstcancer som om detta vore en sjukdom förorsakad av svamp.

Enby hänvisar inte till någon annan studie publicerad i tidskrift med peer review.

Dessutom skriver han i abstract att mykoser orsakas av växter. Mykoser orsakas av svampar. Dessa är närmare släkt med djur än med växter. Det faktum att ingen sakkunnig granskare reagerat över denna fundamentala lapsus tyder på att de som granskat hans manuskript är föga insatta i ämnet.

/Dan

Mitt ebrev till Börje Peratt 150713 (med en korrigering skickade 150715):

Börje;

Jag noterar att du fortfarande inte lagt upp mina ebrev från 5/7 och 8/7 på din webbsida “om dokumentären”, ej heller det jag skickade igår. Varför? Du hade ju så bråttom att lägga upp vår korrespondens fram till ditt ebrev 2/7.

En tanke slår mig: är det möjligen så att du själv har blivit lurad in i detta projekt av Enby och/eller hans beundrare? Även om du misstror mig av något skäl borde det vara ganska lätt för dig att få hjälp av någon annan som är medicinskt kunnig och insatt i medicinsk publicering, allra helst en cancerforskare, som kan berätta för dig varför Enbys resonemang är orimliga och saknar tillräckligt solid grund.

/Dan

3 responses to “Börje Peratts vinklade beskrivning av den deslegitimerade läkaren Erik Enby

 1. Peratt påstår sig ha ett avtal med TV4 Fakta om att de skall visa hans Enby-film. Men när jag kollat med TV4 så vill de inte kännas vid det.

  Från tittarservice:

  Hej Mats!

  Jag har fått svar från våra programansvariga på TV4 Fakta.

  De har ingen information om att det programmet skulle vara inköpt eller planerat för våra kanaler. Så i dagsläget så ser det inte ut som att den informationen som du har skulle stämma.

 2. Undrar vad undertecknaren av detta letter of intent har för namn och titel ????
  Hela papperet verkar inte ha kommit med på filmens hemsida.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning