post id: 3708
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3708
  
Aktuellt, Bokmässan

Bokmässan 2011 – kommentarer från VoF-montern

Vetenskap och folkbildning var med på Bokmässan i Göteborg 2011. Här är kommentarer från några funktionärer om hur det gick.

Vetenskap och Folkbildning