Under våren kommer Lars Johan Erkell, docent i Zoofysiologi, att gå igenom och diskutera boken Intelligent Skapelsetro (XP Media, 2009), av Anders Gärdeborn. Gärdeborn är talesperson för den svenska kreationistföreningen Genesis.

Bloggserien hittar du här.

Här kan du se en föreläsning om kreationism med Gärdeborn.