post id: 4792
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4792
  
Aktuellt

Bloggserie om kreationism

Under våren kommer Lars Johan Erkell, docent i Zoofysiologi, att gå igenom och diskutera boken Intelligent Skapelsetro (XP Media, 2009), av Anders Gärdeborn. Gärdeborn är talesperson för den svenska kreationistföreningen Genesis.

Bloggserien hittar du här.

Här kan du se en föreläsning om kreationism med Gärdeborn.

Vetenskap och Folkbildning