post id: 31116
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31116
  
Årets folkbildare, presslink

Aurora podcast, 17 januari 2023

Sabaton och kommentariatets goda smak

Utdrag: “- [V]arför framförs den här kritiken? Varför verkar det tyckas finnas en vilja att misskreditera det här beslutet av Föreningen Vetenskap och Folkbildning?

– Vad är det eventuella materiella, professionella intresset för dom här personerna? Jag tycker att man kan sammanfatta det som att deras kritik har varit dels [om] historisk fakta akademiskt […]. Mycket av den kritiken är felaktig. Jag tycker att den är avslöjande av många ideologiska antaganden. Dels en politisk kritik gällande det här med Krim. Jag tycker att den är orimlig och att man gör sig dum, kontextlös, och det finns dels den rent kulturella kritiken, smakmakandet, och den tycker jag är osmaklig. Jag tycker den är elitistisk. Och jag tycker att den är ett väldigt bra uttryck för vad vi har pratat om tidigare i den här podden, klassers behov av smak och distinktion. Och det finns ett extremt starkt behov av smak och distinktion i dom här klasserna som inte har så mycket annat än just det.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning