post id: 10936
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10936
 
Aktuellt, Göteborg

Årsmöte VoF Göteborg 18 mars 2017

VoF Göteborg

Välkommen till årsmöte med VoF Göteborg!

I år firar vi även att det är 10 år sedan det som skulle bli Sveriges mest aktiva skeptiska lokalavdelning började bildas.

På dagordningen bl.a.:

 • Styrelsen redogör för verksamhetsåret
 • Val av ny styrelse m.m.
 • Föreläsning av Agnes Wold
 • Workshopar

Vi är på Folkets hus, Järntorget, kl 9-16 med avbrott för lunch. Från kl 17 fortsätter vi på Haket/Yamato (Masthuggstorget) med samkväm och trevliga aktiviteter.

Lokalavdelningens valberedning tar emot nomineringar till styrelseposter på valberedningen.gbg@vof.se.

Årsmötet finns naturligtvis som Facebook-event: Årsmöte VoF Göteborg 18 mars 2017

Vetenskap och Folkbildning