post id: 7258
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=7258
 
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och årets förvillare 2013

Dan Josefsson är Årets folkbildare 2013

Linda-Strand-Dan-JosefssonDan Josefsson utses till Årets folkbildare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han får utmärkelsen för att han i sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick (gjord tillsammans med Jenny Küttim) visar hur slutna, sektliknande kunskapssystem gör sig själva immuna mot kritisk prövning.

Såväl boken som dokumentären handlar om psykoanalytikern Margit Norell, hennes inflytande på Säterkliniken och dess mest kontroversielle patient. På kliniken rådde, som Dan Josefsson visat, under många år ett tankesystem som vägrade underkasta sig vetenskaplig prövning. De sektliknande förhållandena i grupperingen runt Norell bidrog till att en öppen, vetenskaplig diskussion helt saknades i behandlingen av Sture Bergwall och andra patienter.

Därtill klargör Josefsson att välkontrollerade psykologiska  forskningsresultat inte har funnit bevis för att bortträngda minnen existerar på det sätt som Norellgruppen velat framhäva. I fallen som nämns i boken finns inget som helst belägg för att minnen hämtas fram i efterhand, snarare att de skapas genom suggestion av troende terapeuter. Flera forskare har de senaste decennierna utfört ett antal experiment där de kunnat  visa hur det är möjligt att skapa helt igenom falska, men för personen trovärdiga och mycket verkliga, minnen. Människor som har varit med om traumatiska händelser har i själva verket oftast svårt att sluta tänka på dem. Man förtränger inte sådana upplevelser, utan de leder i stället oftast till posttraumatiska stress-syndrom med återkommande plågsamma ”flashbacks”

Boken och filmen visar på ett åskådligt sätt vad vetenskapligt grundad kunskap och sjukvård egentligen är – och inte är. Josefsson har bidragit med ett viktigt populärvetenskapligt inslag i den pågående processen att göra psykoterapi till en evidensbaserad behandlingsform.

Strålskyddsstiftelsen är Årets förvillare 2013

Lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen får utmärkelsen Årets förvillare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Stiftelsen får utmärkelsen för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.

Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.

Genom sin webbsajt samt debattartiklar och insändare i tidningar runt om i landet har Strålskyddsstiftelsen spritt en ensidig bild av forskningsläget kring farorna med radiofrekventa fält. Att de flesta forskare och myndigheter inom området inte delar stiftelsens syn på farorna försöker man förklara med en konspirationsteori, nämligen att meningsmotståndarna skulle vara köpta av mobiltelefonindustrin. Stiftelsen fokuserar på barn, vilket skapar dåligt samvete hos föräldrar. Ingen forskning har visat att trådlösa nätverk och mobiltelefoni skulle vara farligt för vuxna, och att det skulle vara farligt för barn finns det inte heller några belägg för. Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten, spritt obefogad oro och ökat risken för elfobi.

8 responses to “Årets folkbildare och årets förvillare 2013

 1. Välkomna till Stadsbiblioteket i Stockholm, Sveavägen 73.
  Den 8 januari 2014 kl. 18:30 föreläser Dan Josefsson.
  Fri entré.
  Lyssna, samtala och ställ frågor! Kring Sveriges största rättsskandal.
  Ett stort jättegrattis till priset som Årets folkbildare !!!

   1. För all del, Terje. Men jag håller med Anders på så sätt att vissa förvillare kan göra större skada än andra och därför kräver större uppmärksamhet. Ett exempel är när DN publicerar texter av Nathan Shachar.

 2. Ja dn har verkligen haft ett kunskapsfientligt år, det hade varit välförtjänt.

 3. Jag hyllar Dan Josefsson som Årets folkbildare 2013. En gedigen o saklig belysning av vård- och rättssamhället.
  Däremot trodde jag att Göran Lambertz skulle få utmärkelsen som Årets förvillare 2013.
  mvh Ulf Isborn

 4. Tillhör Europarådet också Förvillargruppen?
  Är rädd för att privatkapitalist/ Egoist-Sverige blir mer och mer efter Europa!!!?
  Rådet har ju antagit en resolution häromåret med rekommendationer mot trådlösa nät i skolor/ offentliga miljöer! Ett antal länder i Europa har i varierande grad restriktioner. Frankrike helt nyligen beslutat! Det är ju länder som vetenskapligt och forskningsmässigt ligger före Sverige, har större resurser för detta!
  Tycker det luktar skunk om offentlifg svensk strålinfo!
  Var och en får väl se om sitt eget hus/ barn så långt det går med alla nät i luften!

 5. Läkaren Harald Blomberg (vinnare av Eldsjälspriset häromåret) verkar vara ganska välinformerad om detta. På en av hans hemsidor länkas en föreläsning inför Skolforum om trådlösa nät och de ökande beteendeproblemen hos barn (koncentrationssvårigheter mm). Ser dessvärre väl underbyggt ut med seriösa källor! Finns svenska forskare på professorsnivå som vågar uttala sin oro, men inte får del av de offentliga forskningspengarna. Dessa tycks gå till fr.a. tre representanter som är ensidigt positiva och som styr det offentliga, som via ett tyskt internationellt organ kopplats till mobilindustrin.
  Nog kan man som lekman undra vad som pågår!?

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning