Dan Josefsson är Årets folkbildare 2013

Linda-Strand-Dan-JosefssonDan Josefsson utses till Årets folkbildare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han får utmärkelsen för att han i sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick (gjord tillsammans med Jenny Küttim) visar hur slutna, sektliknande kunskapssystem gör sig själva immuna mot kritisk prövning.

Såväl boken som dokumentären handlar om psykoanalytikern Margit Norell, hennes inflytande på Säterkliniken och dess mest kontroversielle patient. På kliniken rådde, som Dan Josefsson visat, under många år ett tankesystem som vägrade underkasta sig vetenskaplig prövning. De sektliknande förhållandena i grupperingen runt Norell bidrog till att en öppen, vetenskaplig diskussion helt saknades i behandlingen av Sture Bergwall och andra patienter.

Därtill klargör Josefsson att välkontrollerade psykologiska  forskningsresultat inte har funnit bevis för att bortträngda minnen existerar på det sätt som Norellgruppen velat framhäva. I fallen som nämns i boken finns inget som helst belägg för att minnen hämtas fram i efterhand, snarare att de skapas genom suggestion av troende terapeuter. Flera forskare har de senaste decennierna utfört ett antal experiment där de kunnat  visa hur det är möjligt att skapa helt igenom falska, men för personen trovärdiga och mycket verkliga, minnen. Människor som har varit med om traumatiska händelser har i själva verket oftast svårt att sluta tänka på dem. Man förtränger inte sådana upplevelser, utan de leder i stället oftast till posttraumatiska stress-syndrom med återkommande plågsamma ”flashbacks”

Boken och filmen visar på ett åskådligt sätt vad vetenskapligt grundad kunskap och sjukvård egentligen är – och inte är. Josefsson har bidragit med ett viktigt populärvetenskapligt inslag i den pågående processen att göra psykoterapi till en evidensbaserad behandlingsform.

Strålskyddsstiftelsen är Årets förvillare 2013

Lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen får utmärkelsen Årets förvillare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Stiftelsen får utmärkelsen för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.

Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.

Genom sin webbsajt samt debattartiklar och insändare i tidningar runt om i landet har Strålskyddsstiftelsen spritt en ensidig bild av forskningsläget kring farorna med radiofrekventa fält. Att de flesta forskare och myndigheter inom området inte delar stiftelsens syn på farorna försöker man förklara med en konspirationsteori, nämligen att meningsmotståndarna skulle vara köpta av mobiltelefonindustrin. Stiftelsen fokuserar på barn, vilket skapar dåligt samvete hos föräldrar. Ingen forskning har visat att trådlösa nätverk och mobiltelefoni skulle vara farligt för vuxna, och att det skulle vara farligt för barn finns det inte heller några belägg för. Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten, spritt obefogad oro och ökat risken för elfobi.