Vetenskap och Folkbildning välkomnar Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskans granskning av Kolloidalt Silver och de påståenden som görs runt produkten. Kolloidalt Silver är en lösning av silverjoner som av förespråkarna påstås bota bota och/eller skydda mot allt från förkylning till cancer och ebola, något det saknas vetenskapligt stöd för.

– Jag har själv sett hur kolloidalt silver har dykt upp i mitt facebookflöde flera gånger – som ett mirakelmedel mot allt från depression till svåra kroniska sjukdomar. KS verkar vara det senaste och trendigaste inom de alternativa kretsarna och genom att det marknadsförs som botemedel till och med mot cancer så är det oerhört skrämmande. Det kommer alltid att finnas människor som väljer att avstå fungerande behandlingar för att testa detta i stället, säger Vetenskap och Folkbildnings ordförande Linda Strand Lundberg.

Förespråkarna brukar hänvisa till användarberättelser och till mindre studier utförda på cellinjer in vitro, det vill säga i provrör. Förutom att man utifrån dessa ytterst begränsande studier inte kan säga något om hur Kolloidalt Silver agerar mot cancer med mera i människokroppen, kan man heller inte säkert säga att det är just silvret och inte nanopartiklar/metaller i allmänhet som påverkar tillväxten av virus och cancerceller i provröret. Med andra ord saknas det stöd för att Kolloidalt Silver skulle vara den mirakelkur den sägs vara.

Det är också viktigt att komma ihåg att användningen av silverjoner har kopplats ihop med ökad antibiotikaresistens samt att silver är ett miljögift. Silverjoner är giftiga för vattenlevande organismer, och påverkar bland annat deras fortplantningsförmåga.

-Den cyniska människosynen som bluffmakarna uppvisar är fruktansvärd. Här handlar det helt enkelt om att sko sig på sjuka människor! Genom att Sydsvenskan uppmärksammar denna bluffprodukt kanske någon tänker efter en extra gång och väljer riktig vård i stället, säger Linda Strand Lundberg.

Att de skånska tidningarna Helsingborgs Dagblad och Sysvenskan nu har valt att sätta kollodialt silver under lupp och påvisa avsaknaden av vetenskapligt stöd för medlet är något föreningen Vetenskap och Folkbildning ser mycket positivt på. Kanske kan denna publicering bidra till att sprida kunskap till människor som annars hade fallit för overksamma mirakelkurer och grundlösa påståenden om medicinska effekter.