post id: 9570
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9570
 
Aktuellt

Angelägen granskning av Kolloidalt Silver

Vetenskap och Folkbildning välkomnar Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskans granskning av Kolloidalt Silver och de påståenden som görs runt produkten. Kolloidalt Silver är en lösning av silverjoner som av förespråkarna påstås bota bota och/eller skydda mot allt från förkylning till cancer och ebola, något det saknas vetenskapligt stöd för.

– Jag har själv sett hur kolloidalt silver har dykt upp i mitt facebookflöde flera gånger – som ett mirakelmedel mot allt från depression till svåra kroniska sjukdomar. KS verkar vara det senaste och trendigaste inom de alternativa kretsarna och genom att det marknadsförs som botemedel till och med mot cancer så är det oerhört skrämmande. Det kommer alltid att finnas människor som väljer att avstå fungerande behandlingar för att testa detta i stället, säger Vetenskap och Folkbildnings ordförande Linda Strand Lundberg.

Förespråkarna brukar hänvisa till användarberättelser och till mindre studier utförda på cellinjer in vitro, det vill säga i provrör. Förutom att man utifrån dessa ytterst begränsande studier inte kan säga något om hur Kolloidalt Silver agerar mot cancer med mera i människokroppen, kan man heller inte säkert säga att det är just silvret och inte nanopartiklar/metaller i allmänhet som påverkar tillväxten av virus och cancerceller i provröret. Med andra ord saknas det stöd för att Kolloidalt Silver skulle vara den mirakelkur den sägs vara.

Det är också viktigt att komma ihåg att användningen av silverjoner har kopplats ihop med ökad antibiotikaresistens samt att silver är ett miljögift. Silverjoner är giftiga för vattenlevande organismer, och påverkar bland annat deras fortplantningsförmåga.

-Den cyniska människosynen som bluffmakarna uppvisar är fruktansvärd. Här handlar det helt enkelt om att sko sig på sjuka människor! Genom att Sydsvenskan uppmärksammar denna bluffprodukt kanske någon tänker efter en extra gång och väljer riktig vård i stället, säger Linda Strand Lundberg.

Att de skånska tidningarna Helsingborgs Dagblad och Sysvenskan nu har valt att sätta kollodialt silver under lupp och påvisa avsaknaden av vetenskapligt stöd för medlet är något föreningen Vetenskap och Folkbildning ser mycket positivt på. Kanske kan denna publicering bidra till att sprida kunskap till människor som annars hade fallit för overksamma mirakelkurer och grundlösa påståenden om medicinska effekter.

13 responses to “Angelägen granskning av Kolloidalt Silver

 1. Visst finns det marknadsföring som inte är tillåtna och bör tillrättavisas men även påståenden om att silver ska ge upphov till silverresistenta bakterier och det i sin tur ge antibiotikaresistens samt att silver ska vara någon miljöbov och vara giftiga för vattenlevande organismer och något negativt mot fortplantningen… bör också ifrågasättas.
  Bara för att man beskyller kolloidalt silver om mycket så borde det ändå vara sansat och faktabaserat.

  Eller vad anser VOF om det?

 2. Definitionsmässigt är ju en kolloid när ett material, med partikel-/droppstorlek vanligtvis i storleksområdet nm-µm, är finfördelat i ett annat material. Tex kan man ha en suspension av mjölkfett i kärnmjölk i vanlig homogeniserad mjölk.

  Kolloidalt silver är altså, definitionsmässigt, när man fördelar nanopartiklar av silver i tex en vätska eller något annat. Det finns många både vetenskapliga och praktiska belägg för att silvernanopartiklar har en stark antibakteriell effekt. Även silverinnehållande joner, tex. silvernitratjoner, har en mindre men väl belagd antibakteriell effekt. Dock är silvernanopartiklar eller silverjoner långt ifrån några mirakelmediciner och silvernanopartiklar är även väldigt aggressiva mot många andra
  typer av celler (förutom bakteriella) i levande organismer vilket gör dem till ett miljögift. De negativa konsekvenserna för miljön är också dokumenterade och diskussioner pågår att förbjuda dem som desinfekterande medel inom vården.

  Alltså måste det verkas för att all okontrollerad användning av silvernanopartiklar begränsas och här ingår definitionsmässigt “kolloidalt silver”. Om vi kan få till en bra miljölagstiftning för att begränsa onödig användningen av nanopartiklar så borde även det här kvaksalveriet försvinna.

 3. Jebir
  Du skriver att silverjoner och silvernanopartikar ska ha dokumenterade negativa konsekvenserna för miljön är precis det jag är kritiskt mot.
  Även att silver ska vara aggressiv mot många andra typer av celler är jag också väldigt kritiskt mot.
  Bara för att man anser silver inte är någon mirakelkur så är det en fel väg att gå genom att hitta på felaktiga påståenden för att vilja införa ett förbud. Det är inte vetenskapligt på något vis.

 4. Det som sägs i inlägget är ju att det inte finns stöd för att kolloidalt silver skulle ha alla de fantastiska medicinska effekter som förespråkarna hävdar. Det handlar alltså om grundlösa påståenden från förespråkarnas sida.

  1. Det som också sägs i inlägget är:
   “silverjoner kopplats ihop med antibiotikaresistens” ,
   Silver är ett miljögift” ,
   Silkverjoner är giftiga för vattenlevande organismer och negativ påverkan på deras fortplantningsförmåga”

   Skrämselpropaganda anser jag det är.
   Så frågan är. Är det rätt att ge sken av skrämselpropaganda för att beskylla en produkt för att vara verkningslös?

   1. Efter påtryckningar från naturvårdsverk, länsstyrelser och Kommunala reningsverk fick tvättmaskiner som avgett silverjoner förbjudas då de bevisats ha skadlig effekt på vattenlevande organismer och att silverjonerna spreds i sjöar och därmed i dricksvatten. Kallar du det skrämselpropaganda eller ansvarstagande? Även Hormoslyr ansågs en gång ofarligt precis som flamskyddsmedel, flourerade kolväten och impregneringsmedel som idag återfinns i testiklar och sädesledare hos varenda säl och utter i östersjön och orsakar sterilitet, förminskade och missbildade könsorgan.

 5. Det är svårt att bortförklara att 500 personer blivit friska av KS i Serra Lione. Efter rapporten kommit ut så har det blivit väldigt tyst om Ebola. Kan det bero på att KS botar de sjuka istället för mediciner och vacciner?

  1. Skulle just vilja veta vilken organisation/myndighet/vetenskaplig institution som fört denna statistik
   och dessutom haft möjlighet med säkerhet kunnat göra uppföljning och
   siffergranska under de förutsättningar som gällt under pågående epidemi. Jag
   skulle dessutom säga att det kolloidala silvret säkert fungerar i miljöer där
   kroppens egna celler skyddas av ett yttre membran/huden som vid bakteriella
   infektioner utanpå kroppen/ liggsår/ svampinfektioner/ nekroser. Men att inta
   KS flytande skulle förmodligen tas upp av samtliga celler som det kommer i
   kontakt med och därmed ha större skadeverkan än nytta då denna inte selektivt
   skadar just de sjuka cellerna. Jag skulle ju aldrig dricka sårrengöringsmedel!

   1. Det är säkert rätt som du säger att det följer inte de regler som gäller för vetenskapliga studier, det hamnar säkert under begreppet “ovetenskapliga anekdoter”. Men man kan fundera på hur många anekdoter som fordras för att det skall kunna bli en beprövad erfarenhet. Vad tycker du?
    Här är rapporten: http://standardtimespress.org/?p=5520

    Inom skolmedicinen finns begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” som skall ligga till grund för de metoder som man använder. Eftersom det inte finns någon definition på begreppet så är det svårt att veta vad som fordras för att möta detta. Erfarenheten från Sierra Leone borde vara tillräckligt intressant för att granska den vidare och inte bara avfärda den som ovetenskaplig. Om man är intresserad av att göra folk friska så borde den vara väldigt intressant.

    Det vore roligt om någon forskare vågade ta tag i resultaten och göra en studie på det, men det är inte lätt för forskaren hamnar ute i kylan och det finns inget läkemedelsföretag som är villig att betala studien eftersom inte KS går att patentera.

    Intressant att du skriver att du aldrig skulle dricka sårrengöringsmedel, det smakar säkert inte gått och man vet inte vad det innehåller. Men om du inte vill dricka det så bör du inte använda det, för allt som sätts på huden kommer in i kroppen. Alla gifter kommer till blodet och alla celler i kroppen och behöver tas omhand av lever och njurar. Det spelar ingen roll om du dricker det eller “bara” sätter det på huden.

 6. Följande text finns att läsa i undervisningsmaterial för sjuksköterskor:

  Kolloidalt silver

  ………. Kolloidalt Silver består av mikroskopiska fritt svävande silverpartiklar (silverjoner). Partikelstorleken är ner till 10 PPM, ibland ännu mindre. Det är laddningspotentialen hos dessa partiklar som är avgörande för dess positiva effekter. Det är viktigt att partikeln är liten och samtidigt har så hög elektronisk rymdladdning som möjligt. Dessutom behöver den vara homogen och rund i storleken, vilket gör att laddningen behålls i högre grad. Produkten kan då lagras under längre tid utan att verkningsgraden försämras och den blir mindre känslig för påverkan från förvaringskärl och dylikt. Kolloidalt silver kallas även silverprotein.

  Funktion
  Kolloidalt silver är ett av de mest effektiva ämnena som finns för att ta död på mikroorganismer: bakterier, svampar och även virus. Vid kontakt med Kolloidalt silver får mikroorganismerna sin syreberoende metabolism förstörd, och de allra flesta dör inom ca 6 minuter.
  Bakterier kan inte utveckla resistens emot Kolloidalt silver. Det beror på att silvret inte förgiftar utan kväver dem. Kolloidalt silver kan vara räddningen när allt fler bakteriestammar utvecklar resistens mot antibiotika. Antibiotika dödar ett halvt dussin sjukdomsalstrande organismer medan Kolloidalt silver dödar över 650 olika organismer. Dessutom dödar antibiotika nyttiga enzymer, vilket Kolloidalt silver inte gör.
  Det finns sjukvårdsprodukter som använder sig av silvrets bakteriedödande och läkande effekt som exempelvis brännskagesalvor och urinrörskatetrar.

  1. Hej! Den här gamla kommentaren har hänvisats upp som argument i en diskussion om KS. Så Inga, om du läser detta: vad är det för “undervisningsmaterial för sjuksköterskor” som texten är hämtad från? Den innehåller väldigt konstiga uppgifter och påminner inte om någonting som jag har stött på under MIN sjuksköterskeutbildning.
   Något vi också har lärt oss grundligt är vikten av ordentlig källhänvisning för att kunna bedöma uppgifters trovärdighet. Vem har skrivit texten, vad har den för titel, var är den publicerad? Tacksam för svar.

 7. För att kunna vara undervisningsmaterial inom skolmedicinen så bör den ha genomgått en granskning fallande inom vetenskap och beprövad erfarenhet som gäller som norm inom skolmedicinen.
  Eftersom VoF stödjer skolmedicinen så bör utsagorna nedan som beskriver faror med produkten inte vara med sanningen överensstämmande. VoF kan härmed verka för ett mer användande av produkten än att ägna sig åt att sprida lögner.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning