post id: 10710
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10710
  
Aktuellt

Angående Brian Clement

Brian Clement, som leder Hippocrates Health Institute i Florida, skulle ikväll, den 20 juni 2016, ha hållt ett föredrag på ABF i Stockholm. Efter att ABF kontaktats av VoF och att DN publicerade en artikel den 18 juni, meddelade ABF att Brian Clement inte var lämplig som talare i deras lokaler. Detta i sin tur ledde till föreläsningen ställdes in. Vi tycker att detta är bra.

Mestadels har vi fått positiv feedback på vårt agerande, men vi är inte förvånade över att en del blir upprörda. Vi vet att somliga anser att vi “trakasserar” och “mobbar”. Vi hade önskat att våra ansträngningar sågs i ett annat ljus, men det är som det är. På den framförda kritiken kan man svara följande:

Vad gäller att förhindra föreläsningen så var det vi gjorde att vi förde fram fakta och vår åsikt om Brian Clement till ABF. Vi ställde också upp och förklarade vår syn när DN kontaktade oss. Beslutet att ställa in bokningen var helt och hållet ABFs, så de delade uppenbarligen vår åsikt när de tittade närmare på saken.

Vad gäller att vi förnekar Brian Clement sin yttrandefrihet, så är det nonsens. Brian Clement har fortfarande många andra möjligheter att uttrycka sig. Yttrandefrihet innebär inte att ABF eller någon annan är skyldiga att upplåta sin lokal till alla som önskar det. Man måste också minnas att yttrandefriheten inte är absolut utan har flera inskränkningar.

En del har också påstått att Brian Clement bara är en dietist som förespråkar en hälsosam kost och att han inte säger sig behandla sjukdomar. Det är uppenbart felaktigt:

Vi har också fått höra att “även om ett barn dog” pga Brian Clements behandling så dör det mycket fler i konventionell vård, så “varför gör ni ingenting åt det?”. Det är en förbluffande inställning. Att konventionell vård inte kan bota alla sjukdomar och att även tragiska misstag inträffar där, är sorgligt och oacceptabelt. Men det betyder inte att vi bör lämna över sjukvården till charlataner och självutnämda “helare” utan läkarutbildning. Brister i konventionell sjukvård ska naturligtvis bekämpas och kritiseras, och det finns också formella och systematiska metoder för detta (till exempel “Lex Maria”). Man kan undra om Brian Clement tillämpar något liknande?

I övrigt vad gäller våra motiv så framgår de väl ganska väl av ovanstående och av vårt uttalanden om saken i DN. Vi värnar om allmänhetens säkerhet och anser att Brian Clement framför ogrundade och vilseledande budskap, och att hans budskap framför allt lockar utsatta personer, såsom till exempel desperata patienter med svåra, livshotande eller obotliga sjukdomar. Till skillnad från Hippocrates Health Institute (som 2013 omsatte 22 miljoner dollar) arbetar vi helt utan ersättning och på vår egen fritid.

Vi anser att vårt agerade är sakligt och har allmänheten bästa i åtanke. Vi kommer att fortsätta att informera om den här typen av aktiviteter. Dessvärre kommer vi alltid att representera “den onda sidan” för vissa personer, men tyvärr är det nog oundvikligt.

Pontus Böckman, styrelseledamot.

Vetenskap och Folkbildning