post id: 11638
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11638
  
Aktuellt, Almedalen

Almedalen 2018: Torsdag den 5 juli

Simon och Peter vid RFSU:s årliga Mångfaldhetsparad som i år drog fler deltagare än någonsin
Frisk mat, eller sjuk antroposofi?

Torsdagen inleddes med en dragning om bättre mat i offentlig sektor. Hashtaggarna #friskmat och #sjukmat användes. Såväl mat som budskap kom från Saltå kvarn. Någon förklaring till hur deras produkter kunde vara så mycket bättre, näringsrikare och “friskare” än andras fick vi inte. Och vi fick naturligtvis inte ens en antydan till att den förmodade hemligheten ska ligga i deras antroposofiska magiska biodynamiska jordbruk.

Ett typiskt föredragstält, här på Sjöbergs bakgård

När trollfabrikerna runt Östersjön diskuterades var Jessikka Aro (mitten) den givna stjärntalaren. Det var hon som bevisade vad många dittills misstänkt: Att ryska staten driver trollfabriker där folk fick betalt för att förvirra och hota. Anu Koivonen från Stockholms universitet (längst t v) nämnde en annan sak som också misstänkts av många: Att medier saknar analysverktyg för sociala medier. Det är därför mycket små, relativt sett, “drev”, som mycket väl kan ha startats av enstaka yrkestroll, kan hitta till löpsedlar och ges en betydelse helt utan proportion till deras faktiska betydelse. Så kan man enkelt och billigt (särskilt när man använder automatiserade konton, “bottar”) sprida förvirring, tysta oönskade röster och få folk att slösa energi på meningslösa diskussioner.

Elida V, Sailing for Jesus

Ombord på Elida V, “Sailing for Jesus”, höll Clapham-institutet en diskussion om religion i skolor. Utgångspunkten var rapporten “Religionsförbud i skolan?” som de tagit fram. Humanisternas Ulf Gustafsson (i mitten med mikrofonen) konstaterade såväl uppenbara ting som att rapporten var en partsinlaga, som mindre uppenbara ting som att man dragit stora växlar på mycket begränsad forskning.

Men det som torsdagen kommer att bli ihågkommen för var något helt annat.

Under onsdagen hade den uttalat nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen anlänt. De hade visat upp sig, stört partiledartalet och misshandlat folk (en av dem greps). Under torsdagen gick de inte att missa: Ett femtiotal av dem – vilket utgör en avsevärd del av deras medlemmar – gick runt i klungor, och ställde sig demonstrativt framför arrangemang som de ogillade (eller möjligen gillade, om nu några sådana förekom).

Vi såg hur de konfronterade enskilda personer och högljutt hävdade att etniska grupper är genetiskt homogena, och att vita på något sätt är överlägsna folk med andra hudfärger. Båda dessa påståenden är grundligt falsifierade – det är större variation inom grupper med exempelvis en viss hudfärg än mellan grupper med olika hudfärger. Det är sannolikt större skillnader mellan olika individer inom gruppen NMR än mellan dem och de som de angriper.

Manifestationen #ochjagprotesterade

Det är anmärkningsvärt – och en påminnelse om det vi hörde om trollfabrikerna – att en busslast med personer så till den grad kan fånga uppmärksamheten under landets politikervecka, som därtill utgör inledningen av årets valrörelse.

 

Svenska kyrkan läste upp texter från förintelsen

Å andra sidan är nazister sannerligen något som engagerar. En rad olika protester genomfördes. Som till exempel trälådan som fylldes med skor – en tyst men effektiv påminnelse om förintelsen – samtidigt som texter från förintelsen lästes upp intill. Taggen “#ochjagprotesterade” är en referens till prästen Martin Niemöllers kända dikt “Först kom de …” om nazismens framfart i Tyskland, vars svenska översättning upprepade gånger innehåller strofen “och jag protesterade inte”.

Men den största responsen utgjordes av RFSL:s Mångfaldsparad. Den har hållits sedan 2014 och samlat kanske några hundra under regnbågens färger. I år samlade den tusentals. På så sätt blev den mörkaste dagen det ljusaste minnet.

Mångfaldsparaden
Paraden samlad i Almedalen
Vetenskap och Folkbildning