post id: 11593
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11593
  
Aktuellt, Almedalen

Almedalen 2018: Måndag den 2 juli

Österport

VoF har folk på plats under den pågående politikerveckan i Visby. Här kommer vi att lägga ut dagliga rapporter om vad vi sett, hört och gjort.

Först på plats var ordförande Peter Olausson.

Det första “minglet” visade sig vara folk som köade till Åhléns för att köpa de extratröjor de inte tagit med. Årets Almedal hör till de kallare och regnigare. Och säkrare, på förekommen anledning: Det är fler poliser, vakter och vägspärrar än någonsin.

I Almedalen utnyttjas alla möjliga utrymmen. Till exempel hölls en paneldebatt om religiösa friskolor ombord på en båt i hamnen. Panelen var rörande överens om att i synnerhet kristna friskolor enbart erbjuder fördelar. Något annat var heller inte att vänta eftersom båten var Elida (V), “Sailing for Jesus”, och panelen valde att inte ta upp några invändningar som problematiserade religiös värdegrund när den kolliderar med vetenskap.

Västsvenska arenan har Östersjön i fonden

I en paneldebatt om medieforskning i Västsverige nämndes i förbigående att folk visserligen har lågt förtroende för Facebook som källa, men att man ändå inhämtar mycket information därifrån. Beteendet liknades vid kvällstidningar som folk också har lågt förtroende för, men som lika fullt går till deras hemsidor när någonting händer.

Faktagranskande portalen faktiskt.se presenterades av Olle Zachrison från SR och Elisabet Rytter, faktagranskare inom kost och hälsa (Rytter rättar). Bland annat nämnde Rytter att just hennes område kan vara kontroversiellt; när kost och dieter diskuteras är det inte ovanligt med hat och rena hot.

Elbolaget E.ON i en new age-flört

Dagen avslutades med en uppvisning i mindfulness, som beroende på hur den används och tolkas kan vara helt oproblematiska avslappningsövningar eller en inkörsport till grava förvillelser. Det som presenteras för en bred allmänhet är alltid det förra. Gäster (som satt bland publiken) berättade om lyckade tillämpningar av mindfulness i sina företag. Det applåderades, tilltalades familjärt med förnamn, uppmuntrades och applåderades igen. Vi fick göra en enkel övning. Ytterligare vittnesbörd. Och så var det slut.

 

Vetenskap och Folkbildning