post id: 8897
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=8897
  
Aktuellt

Aktuellt:s “Kvällens utblick”-inslag om naturläkare i Sydafrika (2014-04-24)

Torsdagen den 24 april innehöll Aktuellts 21-sändning, förutom de senaste nyheterna om Ukraina, en debatt om gästarbetares löner och presentation av ny forskning även “Kvällens utblick”. Temat denna kväll var så kallade “Sangomas” i Sydafrika, vilket är en form av naturläkare.

Det förbryllar att SVT, med dess starka anseende och Public Service-ansvar, sänder ett inslag kring traditionell medicin utan att tydligt (med tyngdpunkt på tydligt) föra fram det problematiska och skadliga i den typen av verksamhet.

Ert inslag lät ”Sangomas” (s.k. naturläkare) framföra sin verksamhet och medicineringsmetod, utan att SVT framhåller det problematiska med en tro/verksamhet som saknar vetenskaplig grund, eller det skadliga med att försöka bota allvarliga sjukdomstillstånd via en ”Sangoma”.

En representant för Nordafrikanska institutet, Annika Teppo, fick oemotsagd likställa naturläkare med läkare, och ange att ”de använder också väldigt verksamma örtbrygder” [38.39 min in i inslaget] … ”de ger ofta god effekt, så folk vittnar om att de blivit botade”. Annika Teppo anger vidare att hon tycker att det är en bra utveckling, att naturläkare och läkare likställs i allt större utsträckning i Sydafrika. Nyhetsankaren ställde förvisso frågan om fenomenet ej handlar om vidskeplighet, vilket iof var det enda tillfället då naturläkare ifrågasattes i inslaget. Teppo påtalar riktigt att det finns risker med naturläkarnas etablering, och att de bör få medicinsk utbildning. Hennes grundinställning i inslaget var likväl att hon anser det vara en positiv utveckling, att naturläkare tas på allvar. Tanken är god, att fattiga bör få läkarvård. Men det är adekvat läkarvård de bör få, och ej falskt hopp om att botas av örtbrygder och trolleri.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att motverka pseudovetenskap. På vår hemsida www.vof.se har ni möjlighet att ta del av information om hur den vetenskapliga metoden fungerar, vilka faror som finns inom exempelvis alternativmedicin samt tips till journalister. Har ni inför kommande reportage frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi ser fram emot ett svar på vår kritik.

Mvh,
Amira Roula
Styrelseledamot, Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning