Gästinlägg av Emma Söderberg

När antivaccinationsrörelsen tar krafttag måste motkraften öka. Den nystartade sidan vaccin.me, med Linda Karlström i spetsen, är ett sådant krafttag som jag anser att skeptikerrörelsen måste bemöta. Som en del av motkraften startade jag en insamling genom Unicef, Aktion mot antivaccination. Jag har bestämt mig för att handla vaccinationsprodukter för minst 100 kr per månad under hela år 2012. Insamlingen har varit igång fyra dygn nu och den har redan dragit in över 10 000 kr.

Bild

Så länge vacciner har funnits har vissa människor varit rädda för dem. Det allra första vaccinet inspirerade denna karikatyr som visar hur kor växer ut ur de vaccinerade människornas kroppar. Sjukdomen de blev vaccinerade mot var smittkoppor, en sjukdom som under 1700-talet dödade omkring 60 miljoner människor i Europa. Av dessa var 90 % barn, liksom denna flicka som drabbades av smittkoppor på 70-talet.

Bild

Ingen behöver drabbas av denna sjukdom mer. Efter omfattande insatser med smittspårning och vaccinering förklarade Världshälsoorganisationen år 1980 världen helt fri från smittkoppor.

Vacciner mot en rad olika sjukdomar har utvecklats under 1900-talet. Välbeställda länder har numera olika former av vaccinationsprogram för sina befolkningar. 85 % av världens barn vaccineras idag mot de sex farligaste barnsjukdomarna. Till dessa räknas mässling, polio, stelkramp, kikhosta, difteri och tuberkulos. Fortfarande saknar alltför många barn skydd.

Sidan vaccin.me säger sig lyfta fram forskning som ”kategoriskt tystas ner av läkemedelsindustri, myndigheter och sjukvårdsapparat”. De har siktet inställt på att samla in 1 000 rapporter från människor som drabbats av biverkningar av vaccin. Ska vi då inte ta dessa berättelser på allvar? Självklart ska vi göra det, vi ska lyssna uppmärksamt och satsa på forskning med syfte att minska antalet biverkningar. Samtidigt ska biverkningar av vaccin alltid vägas emot sjukdomen som vaccinet skyddar emot. 1 000 berättelser om biverkningar drunknar i ljudet från berättelserna om de 2 miljoner barn som dör varje år av sjukdomar som vacciner kan förhindra. Det motsvarar över 5 000 döda barn varenda dag, även i dag, i morgon, i övermorgon, hur länge?

Unicef är en av världens största inköpare av vacciner. Under år 2010 distribuerade de 2,5 miljarder doser vaccin till barn i 99 olika länder. I deras gåvoshop kan du handla flera olika vaccinationsprodukter. Genom att bidra till insamlingen gör du tre bra saker, du stödjer Unicefs arbete för att öka antalet vaccinationer i världen, du visar ditt ställningstagande för vaccinationer och du markerar ditt avståndstagande från antivaccinationsrörelsens aktiviteter.

Frågan om vacciners vara eller icke vara är för länge sedan avgjord. Den är avgjord både vetenskapligt och genom beprövad erfarenhet. Låt oss sprida den vetskapen.