post id: 3702
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3702
  
Aktuellt

Agnes Wold och Mats Reimer om placeboeffekten

Ljudupptagning från ett samtal mellan professor Agnes Wold och barnläkare Mats Reimer. Göteborg 2012-02-07

Vetenskap och Folkbildning