post id: 4760
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4760
  
Aktuellt

Marknadsdomstolen fäller reklam för ansiktskrämer

Som rapporterades för ungefär ett år sedan på VoF:s notissida har sminkföretaget L’Oréal dragits inför Marknadsdomstolen av Konsumentverket (KO). KO anser att L’Oréal använt medicinska fraser i sin reklam för hudkrämer, t.ex. att huden “repareras” eller “återuppbyggs” och att sådana uttalanden måste kunna backas upp vetenskapligt. Marknadsdomstolen håller med och fäller nu L’Oréal för vilseledande marknadsföring, skriver KO.

Vetenskap och Folkbildning