ur Folkvett nr 2011-3

Almedalen blev skådeplats för VoF:s aktivister i somras.

Genom ett kollektivt ”självmordsförsök” fick VoF i sommar upp allmänhetens ögon för verkningslösa homeopatiska mediciner. Överdosen genomfördes på Almedalsveckan i Visby med astronauten och VoF-medlemmen Christer Fuglesang som dragplåster. Mediegenomslaget genererade en drös nya medlemmar till föreningen.

Dagen började med att föreningens debattartikel om aktionen var med i Svenska Dagbladet och i topp på tidningens hemsida. Länken spreds som en löpeld på Facebook. Medlemmar som delade ut flygblad under dagen märkte att många i Visby redan kände till vad som skulle hända: man hade sett flygblad, läst i tidningen eller hört om det på stan. Att ha Christer Fuglesang som affischnamn var naturligtvis mycket lyckat, och medierna slet och drog i planeringsgruppen för att få en intervju.
Dagen till ära kom skeptiker resande från Stockholm, Västerås och Göteborg och kompletterade den grupp som varit på plats sedan tidigare i veckan. Klockan två dukades bordet med sömnmedlen fram på ett bord vid Österport. Då var journalister från flera rikstäckande medier på plats tillsammans med mellan 50 och 100 åskådare. Totalt var det elva VoF:are som svalde vardera 60 tabletter av det homeopatiska sömnmedlet Coffea Alfaplex.

Efter självmordsförsöket höll föreningen i en välbesökt föreläsning om alternativmedicin, som inleddes med en uppvisning i ”andlig kirurgi” med VoF-medlemmen Per Johan Råsmark. Senare på kvällen deltog representanter för föreningen i SVT Debatt för att förklara syftet med aktionen. Förutom nyhetsrapportering så kommenterades frågan om alternativmedicin i offentlig vård på flera ledarsidor med hänvisning till självmordsförsöket.

Tidigare under veckan sysslade föreningens volontärer, förutom att förbereda torsdagens aktiviteter, med att dela ut flygblad (totalt under veckan gick cirka 1300 stycken åt) samt utmana förbipasserande att testa slagrutor. Det knöts också kontakter med andra föreningar och politiker, även om det fick komma i skymundan då uppmärksamheten kring självmordsförsöket tog mycket tid och kraft. Planeringsgruppen vill särskilt tacka Gunnar Johansson som gav föreningens volontärer husrum under hela veckan!

Överlevarna


Sveriges Radio: Fuglesang överlevde självmordsförsök 7 juli 2011

Vetenskap och Folkbildning