post id: 30103
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30103
 
Skeptisk måndag

Zonterapi (reflexologi)

Zonterapi
Enligt zonterapi kan man behandla alla kroppens organ genom att trycka på olika områden under fötterna. Detta saknar helt vetenskaplig förankring.Utövare av zonterapi, eller reflexologi, hävdar att man kan behandla åkommor genom att manipulera eller massera undersidan av fötterna (ibland även öronen eller andra kroppsdelar). Olika ytor på fötternas undersida anses motsvara (“reflektera”) de flesta kroppsdelar, såsom öga, öra, hjärta, men också invärtes organ såsom lever, bukspottskörtel och mjälte, med mera.

Historia

Metoder som liknar zonterapi finns dokumenterade historiskt i Kina, Indien och Egypten. Den moderna varianten, zonterapi, utvecklades omkring 1915 av den amerikanske öron-, näs- och halsspecialisten William Fitzgerald (1872-1942). Sin nuvarande form fick den på 30 och 40-talet av Eunice D. Ingham (gift Stopfel). Det finns även konkurrerande versioner. Det var Ingham som menade att foten var som en sorts “karta” över kroppens övriga delar och det var också hon som myntade den engelska beteckningen “reflexology”.

Översikt

Eunice D. Ingham
Eunice D. Ingham i full färd med att behandla sin man, Fred Stopfel.

Enligt zonterapin kan kroppen indelas i tio lodräta skikt, zoner, från huvud till fötter och händer. Inom dessa zoner påstås strömma ”energier” (jfr. akupunktur och tal om ”energikanaler”). När ett organ ”tappar energi” reagerar zonen där organet ligger, och dess ändpunkter börjar ömma. När man trycker på en sådan zonändpunkt, sägs impulser gå upp till organet som ”ökar sin energi”. Blodgenomströmningen påstås öka och organet tänkes sedan återgå till normal funktion. Kroppens alla organ anses representerade bl.a. på fötterna, och man behandlar oftast där. Zonpunkter finns enligt zonterapin även på öronen och övriga kroppen.

Zonterapi används för behandling av bl.a. matsmältnings- och gallbesvär, urinvägsproblem, oregelbunden och smärtsam menstruation, klimakteriebesvär, barnlöshet, huvudvärk och migrän, muskel- och skelettbesvär, ryggskott, öron- och bihåleinflammation, sömnlöshet, oro, stress, förhöjt blodtryck, luftvägsbesvär, astma, allergi och eksem. Som vanligt bör man dra öronen åt sig om en behandlingsform sägs vara en panacea, dvs verkar kunna användas mot allt.

Zonterapeuter är i regel inte sjukvårdsutbildade, och saknar legitimation. De står därför inte under Socialstyrelsens kontroll och är förbjudna att behandla vissa svåra sjukdomar (bl.a. cancer och diabetes) samt barn under åtta år. Bland entusiaster hävdas dock att zonterapi är effektivt mot spädbarnskolik, och att den svenska lagstiftningen därför är oetisk. Det finns inga vetenskapliga stöd för att zonterapi har effekt på spädbarnskolik.

Evidens

Precis som man kan förvänta sig så finns det inga bra bevis på att zonterapi har någon positiv effekt, utöver placebo. En systematisk översikt från 2009 1) konstaterade:

The best evidence available to date does not demonstrate convincingly that reflexology is an effective treatment for any medical condition.

Den australiska hälsomyndigheten kom 2015 fram till samma sak. 2017 ströks därför zonterapi från listan över behandlingsformer som täcks av landets sjukförsäkring.

Förklaringsmekanism

Det finns ingen konsensus bland utövare om hur zonterapi skulle fungera. Man hänvisar till pseudovetenskapliga begrepp som “kroppens energiflöden” eller “Qi”, eller till att behandlingen frigör endorfiner eller andra ämnen i kroppen. Vetenskapliga belägg saknas och ingen trovärdig mekanism har lagts fram.

Förutom eventuell placebo-effekt så kastar du pengarna i sjön.

Är det ofarligt?

Det är givetvis svårt att tro att zonterapi skulle kunna åstadkomma någon större skada i sig. Om du gillar fotmassage så var så god! (enligt uppgift kan dock behandlingen vara ganska smärtsam)

Men kom ihåg att dina pengar går till något som inte har någon medicinsk verkan. Förutom eventuell placebo-effekt så kastar du pengarna i sjön.

Som alltid när det gäller alternativ medicin så är den stora faran att man avstår från eller senarelägger sjukdomsbehandling som faktiskt hjälper. I vissa fall kan det vara livsavgörande.

 
Länkar:


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

One response to “Zonterapi (reflexologi)

 1. Hej!
  Det finns ju diverse sajter med sexuellt innehåll som inte har ett förklarande innehåll vad det skulle vara bra emot än att det känns skönt.
  Så min fråga är varför Vof tar upp sådant?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning