post id: 24250
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24250
 
Skeptisk måndag

Vädjan till naturen

Naturligt låter bra

Att någonting är naturligt låter intuitivt mycket bättre än att något är konstgjort. De flesta av oss associerar naturliga saker med något positivt, med tillverkade saker är “onaturliga” och sämre, kanske rentav farliga. Hur rätt det än kan kännas så är detta ett logisk felslut, ett tankefel som ofta leder oss vilse.

En helt naturlig alligator

Naturliga saker kan vara livsfarliga

Det sägs att naturen är ute efter att döda oss hela tiden

Om vi tänker efter lite så finns det massor med “naturliga” fenomen som är uppenbart dåliga för oss. Giftormar, tigrar och giftiga svampar är förstås helt naturliga företeelser som vi måste vara på vår vakt mot. Även fenomen som joniserande strålning, vulkanutbrott och blixtnedslag är helt naturligt förekommande och exempel på saker som är potentiellt farliga och inte har vårt bästa i åtanke. Det sägs ibland lite tillspetsat att naturen är ute efter att döda oss hela tiden.

Onaturliga saker är ibland fantastiska

Motsatsen är också sann, att det finns en stor mängd artificiella och konstgjorda saker som är bra och till och med kan rädda våra liv. Hur “naturligt” är det egentligen att operera bort en inflammerad blindtarm? Är det “naturligt” att sova inomhus med centralvärme för att inte frysa ihjäl?

En av de saker som har räddat räddats flest liv i mänsklighetens historia är vacciner, något som absolut inte förekommer i naturen.

E-nummer och läkemedel

Så kallade E-nummer anges för att visa vilka tillsatser som tillförts ett livsmedel. Detta förs ofta fram som ett exempel på något onaturligt och negativt, något som borde undvikas. Att beteckna tillsatser med E-nummer är bara ett standardiserat sätt att se till att det inte är något tvivel om vilka ämnen man har använt. Men “E330” kan låta mer konstgjort och negativt än “citronsyra”, trots att det är samma sak. Vissa E-nummer anger “naturliga” ämnen och andra anger tillverkade substanser. En del E-nummer bör man se upp med och andra inte – att någonting har ett E-nummer säger i sig ingenting om hur nyttig eller skadligt det är.

Många mediciner är baserade på ämnen som först har observerats i örter och växter, men som nu syntetiseras i fabriker. Skulle det inte vara bättre att utvinna samma ämne från växten istället, det känns ju mer naturligt? Men växter har ofta väldigt olika koncentration av det ämne man är ute efter, beroende på jordmån, väderförhållanden eller var de har vuxit. I en fabrik kan man bättre kontrollera nivåer och och kvalitet av ämnet, på ett sätt som gör slutprodukten säkrare och mer exakt.

“Naturligt” är varken bra eller dåligt i sig

En vädjan till naturen är ett logisk felslut – det är helt enkelt inte ett bra mått på vad vi ska akta oss för eller inte. Egenskapen “naturlig” är (i det avseendet) helt irrelevant.

Källor:
Appeal to Nature, Wikipedia
Appeal to Nature, Logically Fallacious

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

One response to “Vädjan till naturen

 1. Bra artikel.
  Jag minns när man lanserade Timotej Schampo som hade en bild av en flicka vid en tjärn som ett extra budskap om produktens naturlighet. Flickan var som plockad ur en bok av John Bauer och signalerade det oskuldsfulla i att inte belasta naturen.
  Naturen och det naturliga säljer än idag och har fått draghjälp av ständig påminnelse om ekologisk kris och jorden undergång.

  Matz Jörgensen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning