post id: 35437
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=35437
  
Skeptisk måndag

Vädjan till naturen

En helt naturlig alligator. Bild: Public domain

Naturligt låter bra

Att någonting är naturligt låter intuitivt mycket bättre än att något är konstgjort. De flesta av oss associerar naturliga saker med något positivt, medan tillverkade saker är “onaturliga” och sämre, kanske rentav farliga. Hur rätt det än kan kännas så är detta ett logisk felslut, ett tankefel som ofta leder oss vilse.

Det sägs att naturen är ute efter att döda oss hela tiden

Naturliga saker kan vara livsfarliga

Om vi tänker efter lite så finns det massor med “naturliga” fenomen som är uppenbart dåliga för oss. Giftormar, tigrar och giftiga svampar är förstås helt naturliga företeelser som vi måste vara på vår vakt mot. Även fenomen som joniserande strålning, vulkanutbrott och blixtnedslag är helt naturligt förekommande och exempel på saker som är potentiellt farliga och inte har vårt bästa i åtanke. Det sägs ibland lite tillspetsat att naturen är ute efter att döda oss hela tiden.

Ett utmärkt (men “onaturligt”) vaccin mot smittkoppor Bild: Public domain

Onaturliga saker är ibland fantastiska

Motsatsen är också sann, att det finns en stor mängd artificiella och konstgjorda saker som är bra och till och med kan rädda våra liv. Hur “naturligt” är det egentligen att operera bort en inflammerad blindtarm? Är det “naturligt” att sova inomhus med centralvärme för att inte frysa ihjäl?

En av de saker som har räddat flest liv i mänsklighetens historia är vacciner, något som absolut inte förekommer i naturen.

Exempel

E-nummer

Så kallade E-nummer anges för att visa vilka tillsatser som tillförts ett livsmedel. Detta förs ofta fram som ett exempel på något onaturligt och negativt, något som borde undvikas. Att beteckna tillsatser med E-nummer är bara ett standardiserat sätt att se till att det inte är något tvivel om vilka ämnen man har använt. Men “E330” kan låta mer konstgjort och negativt än “citronsyra”, trots att det är samma sak. Vissa E-nummer anger “naturliga” ämnen och andra anger tillverkade substanser. En del E-nummer bör man se upp med och andra inte, men att någonting har ett E-nummer säger i sig ingenting om hur nyttig eller skadligt det är.

Läkemedel

Många mediciner är baserade på ämnen som först har observerats i örter och växter, men som nu syntetiseras i fabriker. Skulle det inte vara bättre att utvinna samma ämne från växten istället, det känns ju mer naturligt? Men växter har ofta väldigt olika koncentration av det ämne man är ute efter, beroende på jordmån, väderförhållanden eller var de har vuxit. I en fabrik kan man bättre kontrollera nivåer och och kvalitet av ämnet på ett sätt som gör slutprodukten säkrare och mer exakt.

“Naturligt” är varken bra eller dåligt i sig

En vädjan till naturen är ett logisk felslut – det är helt enkelt inte ett bra mått på vad vi ska akta oss för eller inte. Egenskapen “naturlig” är (i det avseendet) helt irrelevant.

(Texten först publicerad 15 mars 2021)

 

Källor:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning