post id: 30335
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30335
  
Skeptisk måndag

The Good Thinking Society

Good Thinking


Simon Singh
Simon Singh, grundare av the Good Thinking Society

Simon Singh är en brittisk skeptiker, teoretisk fysiker, partikelfysiker och författare av flera populär­vetenskapliga böcker1). 2012 grundade han the Good Thinking Society (GTS). GTS är en icke vinstdrivande organisation med det uttalade syftet att “uppmuntra nyfikenhet och främja rationellt tänkande”.

Genomslag

Trots sin begränsade organisation som i dagsläget bara utgörs av en anställd, podcastern och den skeptiska aktivisten Michael Marshall, har man under sina första tio år nått flera framgångar i sin kamp mot pseudovetenskaplig alternativmedicin i Storbritannien. Man har bland annat bevakat skadlig och vilseledande marknadsföring av kvacksalveri vad gäller icke evidensbaserade så kallade “cancerbehandlingar”. Man har även belyst hur många registrerade välgören­hets­organisa­tioner har agerat som täckmantel för icke godkända “alternativa behandlingar” samt hur det brittiska homeopat­samfundet har underlåtit att få sina medlemmar att sluta sprida antivaccin­propaganda. Det senare ledde till att homeopat­samfundet 2020 självmant avstod från att förnya sin ackreditering hos The Professional Standards Authority (PSA).

Michael Marshall
Michael “Marsh” Marshall

Homeopati i Storbritannien

Just homeopati har varit ett fokus för GTS. The National Health Service (NHS) har länge inkluderat homeopatiska preparat i de behandlingar som man får ersättning för i den nationella hälsoförsäkringen. När GTS år 2015 via offentlighetsprincipen försökte kartlägga hur mycket offentliga medel som gick till dessa verkningslösa sockerpiller, så visade sig att en sådan uppgift var nästan omöjlig att ta fram. NHSs redovisning var helt enkelt inte uppställd så att detta särredovisades på nationell nivå i den totala budgeten.

GTS kontaktade då istället själv alla de hundratals sjukvårdsområden och kliniker som ingår i den brittiska hälsovården. Man kunde efter ett mödosamt arbete konstatera att det offentliga i Storbritannien spenderade omkring 5 miljoner pund per år under tiden 2013 – 2016.

Genom olika lobbyaktiviteter, informationskampanjer och debatter i media arbetade man samtidigt med att belysa hur detta bröt mot NHS egna direktiv som säger att endast evidensbaserade behandlingar bör ingå i verksamheten.

Slutet för offentlig ersättning av homeopati

Efter GTS påpekanden valde många sjukvårdsområden självmant att upphöra med att ersätta homeopatiska medel. NHS England (vilket inte täcker NHS Wales eller NHS Scotland) tillkännagav i juli 2017 att man skulle sluta med att bekosta homeopati, vilket också skedde i november samma år. Wales och Skottland har senare också i stort sett följt efter och homeopati i Storbritannien måste numera finansieras privat av patienten själv.

Inspiration för andra länder?

Det är svårt att säga hur stor del GTS framgångar mot homeopati i Storbritannien har haft på andra länder. Frankrike fasade ut homeopati ur den allmänna sjukförsäkringen under 2019 – 2020. Den 6 oktober 2022 tillkännagav Tysklands hälsominister, Karl Lauterbach, att han skulle inleda en utredning om homeopati kan uteslutas ur den tyska sjukförsäkringen. Det kan inte uteslutas att Frankrike och Tyskland har inspirerats av utvecklingen i Storbritannien och alltså indirekt av det utmärkta arbete som Good Thinking Society har utfört.

Samtidigt fortsätter GTS att bekämpa pseudovetenskap inom andra områden. Michael Marshall är också delaktig i podcasten “Skeptics with a K”2) som publicerar ett nytt avsnitt varannan torsdag.

Länkar:


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning