post id: 26941
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26941
 
Skeptisk måndag

Siare

Future
© Australian Skeptics Inc.


Att förutse framtiden –
apropå en ny stor under­sökning från Australien

En siare (även sierska, spågubbe, spågumma) är en person som påstår sig kunna se in i framtiden och förutspå vad som kommer att inträffa. Fenomenet är mycket gammalt och finns dokumenterat långt bak i tiden.

Nostradamus
Nostradamus

Antiken och medeltiden

Redan Platon och Aristoteles utforskade drömtydning som ett sätt att förutse framtiden. Både grekiska och romerska makthavare vände sig ofta till så kallade orakel och augurer för råd angående viktiga beslut. Under medeltid och framåt har ofta astrologi kopplats till konsten att se in i framtiden. Nostradamus (1503 – 1566) var både astrolog och förment siare och många har påstått att hans mystiska verser skulle handla om (för honom) framtida händelser.

Modern tid

Tidningar har ofta varit en plattform för siare, i Sverige bland annat för Saida Andersson (1923 – 1998). Andra, såsom Sylvia Browne i USA och Sally Morgan (“Psychic Sally”) i Storbritannien, har också turnerat och uppträtt för publik eller framträtt i TV. Med Internets framväxt under 2000-talet har mycket av verksamheten flyttat över dit.

Vetenskaplig kritik

Att spå framtiden kan ifrågasättas på två huvudgrunder:

 • Det finns ingen känd vetenskaplig mekanism för hur information från framtiden skulle kunna färdas bakåt i tiden. Tvärtom skulle detta bryta mot kända naturlagar.
 • Kontrollerade studier och tester har inte lyckats visa att siare pålitligt och konsekvent kan förutse framtiden bättre än andra personer.

The Great Australian Psychic Prediction Project

En stor australiensisk undersökning1) från 2021 kom fram till att hela 53% av alla förutsägelser som publicerats under en tjugoårsperiod var felaktiga. Det flesta andra var omöjliga att ge godkänt och endast 11% kunde sägas vara korrekta. Slutsatserna baseras på över 3 800 förutsägelser gjorda av mer än 200 australiensiska siare mellan 2000 och 2020. En full rapport finns länkad till nedan.

Att förutsägelser verkar stämma kan ofta förklaras med:

 • Russinplockning (eng “cherry picking”). En strategi är att göra hundratals förutsägelser. Av ren slump borde ett par av dem lyckas, och sedan låtsas man inte om dem som inte slog in.
 • Vaga förutsägelser. Genom att vara svävande i sina formuleringar kan man i efterhand få spådomen att passa in på verkliga händelser (“shoe horning”).
 • Förväntade utfall. Det är svårt att få fel om man förutsäger att en jordbävning nästa år kommer att orsaka stor skada eftersom sådant i stort sett händer varje år.
 • Okända utfall. Ibland är det omöjlig eller väldigt svårt att kontrollera om något inträffade. Till exempel: Drottning Elisabeth kommer i hemlighet att överväga att göra Prins Harry arvslös, men inte att genomföra det.

Det är svårt att förutse vilka spå­domar som ska slå in

Konsekvenser om siare hade en verklig förmåga

Om siare verkligen skulle kunna förutsäga det som sker så skulle det få överväldigande konsekvenser, inte minst för vad­hållnings­industrin. Casinon över hela världen skulle förlora hela sin affärsmodell eftersom det statistiska underlag som den bygger på skulle upphöra att gälla. Att alla siare, av moraliska skäl, skulle avstå från att utnyttja sin förmåga är knappast troligt.

Om man istället invänder att spådomskonst inte är så exakt, eller att det “inte fungerar varje gång”, så uppstår frågan om vilken nytta spådomar har. Man skulle då behöva en helt ny förmåga – nämligen att förutsäga vilka spådomar som kommer att slå in…

Länkar:
1)Australian Skeptics Inc: Psychic project full results released
Wikipedia: Precognition
Wikipedia: Augur
Wikipedia: Saida Andersson
Wikipedia: Sally Morgan (psychic)
Wikipedia: Sylvia Browne

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “Siare

 1. “Att förutse framtiden” kan ju inbegripa statistiska studier grundat på antagandet att framtiden(1-10 år kanske) delvis liknar nutiden. Och bankvärlden har väl stokastiska modeller som prognoserar aktiemarknaden lite in i framtiden(timmar-dagar). Vad som bestämmer framtiden i alla dess variationer är ett minst sagt svårt problem men forskning finns väl inom samhällsvetenskapen och histoievetenskap och politik?VAd krävs för att förutsäga en krigskonflikt?
  Vädret kan förutsägas hyffsat en vecka fram sedan slår icke-linjäriteten in. Så har vi klimatförutsägelserna baserat på komplexa simuleringsmodeller.
  Jag tycker allt detta passar under rubriken ” Att förutse framtiden”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning